Přeskočit na obsah

V Dolních Heršpicích u Svratky vznikne přírodní biotop. Poslouží k rekreaci i ochraně před povodní

11. května 2022

Společnost AQUATIS, v zastoupení investora, kterým je městská část Brno-jih, požádala město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení záměru s názvem Přírodní a rekreační areál Jih. Radní dnes téma projednali a vyjádření schválili.

„Předložená dokumentace řeší umístění plánovaného přírodního a rekreačního areálu v záplavovém území řeky Svratky. Zajímavostí je, že areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních. A výhoda je, že by se lidé mohli v biotopu koupat a trávit zde volný čas,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Navrhovaný záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území Dolní Heršpice v úseku dlouhém 540 metrů, který začíná nad přízřenickým jezem a končí ulicí Pěstitelskou a areálem Retro muzea. „Areál je navržen na stávajících a v budoucnu snížených záplavových pravobřežních plochách řeky Svratky. Bude zde vytvořen rozsáhlý biotop, který bude rozdělen na tři části. První nádrž bude plnit funkci čisticí, druhá bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na Svratku. Vytěženou zeminu opětovně využijeme na další terénní úpravy. Na vybudovanou odsazenou ochrannou hráz bude v budoucnu napojena plánovaná protipovodňová linie na březích Svratky. Součástí záměru je i vysázení zeleně a založení nového parku,“ doplnil radní pro oblast investic a místostarosta městské části Brno-jih David Grund.

Město požaduje po investorovi, aby předložená projektová dokumentace propojila stávající dlážděnou cestu s přeloženou cyklostezkou. Děje se tak proto, aby byl areál přívětivější pro chodce. „Záměr respektuje polohu stávající cyklostezky, která bude pouze v malém úseku přeložena. Zároveň lze konstatovat, že je stavba v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany města,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.