Přeskočit na obsah

V Dolních Heršpicích u Svratky vznikne přírodní biotop. Poslouží k rekreaci i ochraně před povodní

11. května 2022
Společnost AQUATIS, v zastoupení investora, kterým je městská část Brno-jih, požádala město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení záměru s názvem Přírodní a rekreační areál Jih. Radní dnes téma projednali a vyjádření schválili.

„Předložená dokumentace řeší umístění plánovaného přírodního a rekreačního areálu v záplavovém území řeky Svratky. Zajímavostí je, že areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních. A výhoda je, že by se lidé mohli v biotopu koupat a trávit zde volný čas,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Navrhovaný záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území Dolní Heršpice v úseku dlouhém 540 metrů, který začíná nad přízřenickým jezem a končí ulicí Pěstitelskou a areálem Retro muzea. „Areál je navržen na stávajících a v budoucnu snížených záplavových pravobřežních plochách řeky Svratky. Bude zde vytvořen rozsáhlý biotop, který bude rozdělen na tři části. První nádrž bude plnit funkci čisticí, druhá bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na Svratku. Vytěženou zeminu opětovně využijeme na další terénní úpravy. Na vybudovanou odsazenou ochrannou hráz bude v budoucnu napojena plánovaná protipovodňová linie na březích Svratky. Součástí záměru je i vysázení zeleně a založení nového parku,“ doplnil radní pro oblast investic a místostarosta městské části Brno-jih David Grund.

Město požaduje po investorovi, aby předložená projektová dokumentace propojila stávající dlážděnou cestu s přeloženou cyklostezkou. Děje se tak proto, aby byl areál přívětivější pro chodce. „Záměr respektuje polohu stávající cyklostezky, která bude pouze v malém úseku přeložena. Zároveň lze konstatovat, že je stavba v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany města,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.