V Brně začíná renovace kulturního centra CO.LABS. Do konce roku 2025 budou nové prostory otevřeny pro umělce/umělkyně i veřejnost - Tiskový servis

V Brně začíná renovace kulturního centra CO.LABS. Do konce roku 2025 budou nové prostory otevřeny pro umělce/umělkyně i veřejnost

  • 08. dubna 2024
  • 4 minuty čtení

Kulturní centrum CO.LABS zahajuje rozsáhlou rekonstrukci. Kromě propojení prostorů do jednoho tvůrčího místa se centrum zabývá také bezbariérovostí, modernizací, zkvalitněním infrastruktury a celkovou revitalizací původních i nově získaných prostorů. Projekt rekonstrukce zajistí výhodné podmínky pro rozvoj kreativní a umělecké obce Brna. Dále přispěje k vyšší kvalitě uměleckých děl a umožní prezentovat technicky náročnější umělecké projekty, včetně těch z českého i mezinárodního prostředí.

Kulturní centrum CO.LABS vstupuje do rozsáhlé a dlouho očekávané rekonstrukce, jejímž cílem je rozvoj a modernizace již existujícího kulturního centra na kreativní centrum evropského formátu, které bude poskytovat infrastrukturu sdílených služeb pro živé umění v Jihomoravském regionu. Tím podpoří celý stávající ekosystém nezávislého umění v lokálním, ale také celostátním měřítku.

„Jsem nesmírně rád, že Ministerstvo kultury mohlo z Národního plánu obnovy přispět k renovaci centra částkou přesahující šedesát milionů korun z výzvy na velká kulturní a kreativní centra. Znamená to, že Národní plán obnovy úspěšně běží a má smysl v rámci celé České republiky. Úspěšné projekty, jakým je i modernizace kulturního centra CO.LABS na kreativní centrum evropského formátu, jsou velkým přínosem pro nezávislou kulturu v celostátním měřítku. Zajistí rozvoj tvořivého potenciálu jednotlivých regionů a podpoří spolupráci uměleckého, podnikatelského a občanského sektoru. Jsou motivací k vícezdrojovému financování, které je, myslím, pro všechny zúčastněné prospěšným krokem do budoucna,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Mezi prostory týkající se projektu rekonstrukce patří hlavní víceúčelový sál, foyer, coworkový prostor, kavárna/bar, malý sál, velký workshopový sál, výtvarný ateliér, hudební studio, galerie „Schodiště", outdoor zóna, ubytovací a administrativní prostory, jež kdysi tvořily ucelený komplex s jednotnou myšlenkou. Po necelých 100 letech užívání se rozdrobily mezi mnoho nájemců s různými individuálními potřebami, které se projevily i v charakteru stavebních úprav a necitlivých rekonstrukcí bez širšího kontextu.

Jedním z cílů tohoto projektu rekonstrukce je vytvoření ucelených prostorů v rámci širšího kontextu původního záměru využívání prostor Sokola Brno I a sjednocení rozdrobených částí prostoru jak po stránce ideové, tak stavební do jednoho tvůrčího místa, kde se budou moci umělci/umělkyně setkávat spolu i se širokou veřejností, spolupracovat, inspirovat se navzájem a prezentovat svá díla.

„Hlavním leitmotivem celé rekonstrukce je propojení všech prostor do společného tvůrčího a setkávacího prostoru – obnovením původního terrazzového schodiště ze 30. let,“ popisuje hlavní projektant rekonstrukce Ing. arch. David Prudík.

Rekonstrukce také řeší ve velké míře problém s dostupností stávajících prostor kulturního centra. Nově bude postaven výtah, který bude umístěn na východní fasádě budovy a bude sloužit jednak jako nákladní výtah, jednak i jako bezbariérový přístup pro imobilní návštěvníky a návštěvnice.

Dalším přínosem projektu bude zajištění prostoru s kvalitními službami a vybavením, což povede ke zvýšení kvality uměleckých produkcí a možnosti prezentace technicky náročnějších uměleckých nebo kreativních projektů i ze zahraničí.

Projekt rekonstrukce zajistí výhodné podmínky pro rozvoj umělecké a kreativní obce v Brně. Vyřeší tak negativní dopad současného stavu absence takového subjektu, což zamezí odlivu tvůrců a tvůrkyň do Prahy nebo zahraničí. Mezi pozitivní dopady projektu patří rovněž i zajištění kontinuální podpory a rozvoje současného tance a pohybového divadla v Brně, jelikož kulturní centrum CO.LABS se jako jediná profesionální instituce v Brně strategicky zaměřuje na tuto činnost a oblast.

„Projekt renovace a rozšíření kulturního centra CO.LABS přispívá k řešení jedné z palčivých brněnských otázek, a to je nedostatek prostor pro nezřizovanou kulturní scénu, která je přitom v Brně velmi bohatá, pestrá a živá. I proto vnímáme jako smysluplné se na rekonstrukci finančně podílet, zvlášť když naše přislíbené kofinancování pomohlo spolku získat skrze Národní plán obnovy velmi velkorysou dotaci z Evropské unie,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková

Zkvalitněním infrastruktury kulturního centra projekt přispívá k podpoře kulturního a kreativního sektoru prostřednictvím hlubšího propojování technických věd se společenskými, humanitními a uměleckými obory s cílem vytvoření žádoucích synergií vedoucích k rozvoji multidisciplinárního přístupu a aktivity vedoucí k propojování aktérů/aktérek a vytváření sítí.

Projekt Rozvoj kulturního centra CO.LABS v celkové výši 92,3 milionu korun je financován Evropskou unií programem NextGenerationEU v rámci výzvy Národního plánu obnovy částkou 64,3 milionu korun. Statutární město Brno je finančním partnerem projektu s příspěvkem ve výši 21,4 milionu korun, majitel objektu – Sokol Brno I. – přispěl částkou 5 milionů korun a další finanční participaci přislíbil také Jihomoravský kraj. „Mám radost, že se daří podporovat projekty, které propojují. Věřím, že když dokážeme nabídnout kreativcům odpovídající prostory, přitáhneme do Brna nové nápady nejenom z celého kraje, ale i ze zahraničí,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

 

 

CO.LABS – kulturní centrum
Jsme COllaboration, COproduction, COwork
Jsme art LABoratory
Jsme Zóna nezávislého umění

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Vznikla v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému zřizovaných repertoárových divadel v Brně.  

 

 

 

Další články z rubriky