Přeskočit na obsah

V Brně se snaží aktivně řešit kvalitu ovzduší

01. července 2020

Radní dnes schválili Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020, který navazuje na původní plán schválený Radou města Brna v červnu 2017. Základním cílem je snížení znečištění ovzduší ve městě Brně pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023.

„Samospráva města si plně uvědomuje, že zdravé prostředí je základním předpokladem zvyšování kvality života všech obyvatel města. Proto jsme si stanovili několik opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu a jejichž uskutečnění přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v Brně,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Výčet plánovaných opatření vedoucích ke zlepšování ovzduší:

 • zavádění rezidentního parkování
 • ekonomická podpora provozu veřejné hromadné dopravy zaváděním slev: děti do 10 let zdarma, studenti a senioři za zvýhodněné ceny, dotační program „šalinkarta“
 • realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu (dokončení podstatných částí VMO v co nejkratší možné době)
 • zajištění co největší plynulosti dopravy zlepšením koordinace stavebních prací, které zasahují do komunikační sítě
 • výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí (např. tramvaj Plotní a TT do Kampusu)
 • budování odstavných parkovišť, systémy P+R (v nejbližších letech je v plánu několik parkovišť s kapacitou cca 2400 aut)
 • budování sítě ucelených cyklotras zajišťujících relativně rychlé, a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejen rekreačních
 • zajištění optimálního čištění komunikací a u rozsáhlých staveb snížení prašnosti nadlimitním čištěním
 • výsadba nové zeleně s ohledem na prostorové možnosti
 • snížení emisí z provozu vozidel MMB a organizací města Brna (při nákupu upřednostňovat vozy s alternativním pohonem, tedy CNG či elektro)
 • rekonstrukce a modernizace soustav zásobování tepelnou energií (kompletní náhrada parních rozvodů za horkovodní)
 • snížení spalování zahradního materiálu (více využívat kompostování a štěpkování)

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.