Přeskočit na obsah

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

31. května 2023

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Projekt MECOG-CE se bude zabývat posilováním metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Je rozdělen do tří období. Během prvního období se zaměří na mapování současného stavu v územním a strategickém plánování v Evropě. Následně dojde k identifikaci nejlepších nástrojů a postupů pro posílení metropolitní spolupráce a řízení a jejich zavedení do praxe zúčastněných měst a metropolitních oblastí.

„Brno dlouhodobě hraje roli iniciátora a facilitátora problematiky metropolitní spolupráce v České republice a jsem ráda, že se stále více dostáváme i na evropskou mapu. Město Brno je poprvé vedoucím partnerem takového projektu a tuto příležitosti chceme plně využít. Rádi bychom prostřednictvím jeho výsledků apelovali na změnu evropských a národních politik,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Pevně věřím, že se nám během projektu podaří najít nejlepší nástroje a příklady dobré praxe metropolitní spolupráce a správy a přenést je do našich metropolitních oblastí. To vše s cílem zvýšit kvalitu života našich občanů,“ doplnil zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic Martin Příborský, který úvodní setkání zahájil.

Brno je vedoucím partnerem a iniciátorem projektu. Mezi další partnery patří města Varšava, Ostrava a metropolitní oblasti Stuttgart, Turín a Berlín-Braniborsko. Metropolitní oblast Milán a Hornoslezská metropolitní oblast jsou přidruženými partnery projektu. Výzkumné instituce v projektu zastupují Karlova univerzita, Slezská univerzita v Katovicích a výzkumný institut MRI (Metropolitan Research Institute) v Budapešti. Součástí projektu budou i další přidružení partneři: Unie polských metropolí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a partneři reprezentující evropské metropolitní sítě a struktury (Eurocities, Metrex).  

Setkání se zúčastnilo 30 zástupců projektových partnerů. Zazněly zde příspěvky odborníků na metropolitní problematiku, kteří účastníky provedli historií vývoje metropolitní spolupráce v jejich oblastech a ve střední Evropě. Účastníci byli seznámeni se způsobem práce v průběhu následujících let i se základními organizačními aspekty, které je nutné v rámci tak rozsáhlého projektu dodržovat.

V průběhu setkání se uskutečnily dva workshopy pod vedením Karlovy univerzity a Slezské univerzity, během nichž si členové projektového konsorcia vyměňovali informace ohledně výzev a příležitostí spolupráce měst s okolními obcemi. Ty největší souvisí s adaptací na klimatickou změnu, zajištěním udržitelné mobility a nastavením formální spolupráce mezi městem a obcemi v jeho okolí zajišťujícím co největší míru participace.

Úkolem partnerů projektu je nyní zmapovat stávající situaci a identifikovat nejlepší nástroje/příklady dobré praxe a následně v rámci menších výzkumných týmů zkoumat přenositelnost těchto nástrojů do jejich metropolitních oblastí. Součástí spolupráce jsou i tzv. pilotní akce, které slouží k odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi.

Projekt zároveň přispěje k šíření informací o metropolitní problematice směrem k evropským institucím a národním orgánům reflektujícím důležitost metropolitní dimenze. Projekt bude trvat do jara 2026.


 

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.