Přeskočit na obsah

V Brně díky ekodotaci vyroste 21 nových zelených střech

10. listopadu 2021

Zeleň na střechách je nejen esteticky zajímavým prvkem, ale také posiluje udržitelnost životního prostředí a pomáhá s ochlazováním okolního prostoru. Proto město Brno dlouhodobě podporuje vznik zeleně na střechách pomocí stejnojmenné dotace. V letošním roce se podpory dočkalo celkem 73 projektů. Dnes radní přislíbili dotaci 21 žadatelům v programu Podpora vytváření zelených střech.

Program Zeleň střechám! v Brně funguje od roku 2019. Letos splnilo podmínky pro získání dotace celkem 73 projektů. Do tohoto dotačního programu se můžou zájemci hlásit po většinu roku, a tak probíhá schvalování žádostí pravidelně. Dnes radní schválili poslední skupinu tohoto roku. „Po kontrole všech náležitostí spojených s dotacemi jsme podpořili celkem 21 projektů, těm jsme dnes udělili příslib financování. Částka vyčleněná na těchto 21 zelených střech je 4 528 000 korun a v letošním roce je celková částka určená na nové zelené střechy 15 586 000 korun,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Částka bude vyplácena jednotlivým žadatelům ex post, poté co předloží závěrečnou zprávu obsahující mimo jiné vyúčtování a fotodokumentaci. Na zhotovení zelené střechy nyní běží lhůta v délce 18 měsíců od vydání příslibu.

Od roku 2019, kdy proběhla první výzva na zelené střechy, bylo zrealizováno 165 projektů, na které Brno poskytlo celkem 24 058 000 korun. První rok získalo příslib dotace 105 žádostí, z nichž bylo ten rok realizováno 22 ve výši 2,5 milionu korun. (Zeleň na střechách může vznikat až do 18 měsíců po příslibu dotace, takže mnoho z projektů se uskuteční v delším časovém horizontu a jeden rok alokované prostředky můžou být reálně vyplaceny až v třetím roce po schválení dotace.) V roce 2020 byly finance přislíbeny 99 projektům a realizováno jich bylo 72 za 10 milionů korun a v letošním roce příslib dotace obdrželo 73 projektů a realizováno prozatím bylo 71 za 11,5 milionu korun.

Zelené střechy přinášejí tepelnou stabilitu budově. Rostlinná vrstva pomáhá ochlazovat dům v létě a naopak tvoří nezanedbatelnou izolační vrstvu v zimním období. „Trvalou udržitelnost jsme si vytyčili už v akčním plánu #PripravBrno, který směruje město ke snížení emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 40 %. Do této iniciativy se může připojit každý obyvatel a ekologické dotace patří mezi ústřední části tohoto plánu podporujícímu udržitelnost v Brně. Zelená střecha může být zbudována jak na novostavbě, tak i při rekonstrukci na starší budově. Zároveň nezáleží na tom, zda je dům bytový, rodinný nebo slouží-li budova třeba jako garáž. Minimální plocha budoucí střechy je 10 m? a maximální 1 000 m?, takto velkou střechu jsme podpořili poprvé letos, a to hned v několika případech. Druhá takto velká zelená střecha vznikne na komplexu garáží na Trnité,“ doplnil Petr Hladík.

Po zbudování zelené střechy pokračují povinnosti žadatele o dotaci ještě fotografickou dokumentací výsadby po dobu pěti let. Maximální výše dotace na 1 m? činí 1 400 korun, nad rámec této částky jsou hrazeny výdaje spojené s pořízením statického posudku, a to až do výše 10 000 korun.

Samotné podání dotace je jednoduché díky online systému Grantys, který žadatele podrobně provede celým procesem. Podrobné informace o všech ekodotacích jsou dostupné webu ekodotace.brno.cz, kde najdete i seznam dodavatelů.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.