Přeskočit na obsah

V Brně díky ekodotaci vyroste 21 nových zelených střech

10. listopadu 2021
Zeleň na střechách je nejen esteticky zajímavým prvkem, ale také posiluje udržitelnost životního prostředí a pomáhá s ochlazováním okolního prostoru. Proto město Brno dlouhodobě podporuje vznik zeleně na střechách pomocí stejnojmenné dotace. V letošním roce se podpory dočkalo celkem 73 projektů. Dnes radní přislíbili dotaci 21 žadatelům v programu Podpora vytváření zelených střech.

Program Zeleň střechám! v Brně funguje od roku 2019. Letos splnilo podmínky pro získání dotace celkem 73 projektů. Do tohoto dotačního programu se můžou zájemci hlásit po většinu roku, a tak probíhá schvalování žádostí pravidelně. Dnes radní schválili poslední skupinu tohoto roku. „Po kontrole všech náležitostí spojených s dotacemi jsme podpořili celkem 21 projektů, těm jsme dnes udělili příslib financování. Částka vyčleněná na těchto 21 zelených střech je 4 528 000 korun a v letošním roce je celková částka určená na nové zelené střechy 15 586 000 korun,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Částka bude vyplácena jednotlivým žadatelům ex post, poté co předloží závěrečnou zprávu obsahující mimo jiné vyúčtování a fotodokumentaci. Na zhotovení zelené střechy nyní běží lhůta v délce 18 měsíců od vydání příslibu.

Od roku 2019, kdy proběhla první výzva na zelené střechy, bylo zrealizováno 165 projektů, na které Brno poskytlo celkem 24 058 000 korun. První rok získalo příslib dotace 105 žádostí, z nichž bylo ten rok realizováno 22 ve výši 2,5 milionu korun. (Zeleň na střechách může vznikat až do 18 měsíců po příslibu dotace, takže mnoho z projektů se uskuteční v delším časovém horizontu a jeden rok alokované prostředky můžou být reálně vyplaceny až v třetím roce po schválení dotace.) V roce 2020 byly finance přislíbeny 99 projektům a realizováno jich bylo 72 za 10 milionů korun a v letošním roce příslib dotace obdrželo 73 projektů a realizováno prozatím bylo 71 za 11,5 milionu korun.

Zelené střechy přinášejí tepelnou stabilitu budově. Rostlinná vrstva pomáhá ochlazovat dům v létě a naopak tvoří nezanedbatelnou izolační vrstvu v zimním období. „Trvalou udržitelnost jsme si vytyčili už v akčním plánu #PripravBrno, který směruje město ke snížení emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 40 %. Do této iniciativy se může připojit každý obyvatel a ekologické dotace patří mezi ústřední části tohoto plánu podporujícímu udržitelnost v Brně. Zelená střecha může být zbudována jak na novostavbě, tak i při rekonstrukci na starší budově. Zároveň nezáleží na tom, zda je dům bytový, rodinný nebo slouží-li budova třeba jako garáž. Minimální plocha budoucí střechy je 10 m? a maximální 1 000 m?, takto velkou střechu jsme podpořili poprvé letos, a to hned v několika případech. Druhá takto velká zelená střecha vznikne na komplexu garáží na Trnité,“ doplnil Petr Hladík.

Po zbudování zelené střechy pokračují povinnosti žadatele o dotaci ještě fotografickou dokumentací výsadby po dobu pěti let. Maximální výše dotace na 1 m? činí 1 400 korun, nad rámec této částky jsou hrazeny výdaje spojené s pořízením statického posudku, a to až do výše 10 000 korun.

Samotné podání dotace je jednoduché díky online systému Grantys, který žadatele podrobně provede celým procesem. Podrobné informace o všech ekodotacích jsou dostupné webu ekodotace.brno.cz, kde najdete i seznam dodavatelů.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.