Přeskočit na obsah

V areálu Vlněny pokračuje výstavba. Město se vyjádří k její třetí etapě

01. září 2021

Soukromý investor postupně proměňuje bývalý tovární komplex Vlněny. V první etapě proběhly bourací práce, následující fáze je ve znamení výstavby administrativního komplexu. Nyní se investor obrátil na město Brno s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci na třetí etapu prací.

Předložená dokumentace pro územní rozhodnutí řeší umístění staveb mezi ulicemi Dornych, Přízova, Mlýnská a Svitavským náhonem. V místě vzniknou tři nové objekty. Konkrétně se jedná o desetipatrovou administrativní budovu a dva dvanáctipatrové polyfunkční domy. Všechny objekty budou mít společnou podnož určenou pro obchod, služby a wellness.

V polyfunkčních domech plánuje investor vybudovat 184 bytových jednotek a 6 700 m? kancelářských ploch. Ve společných podzemních podlažích vznikne 271 parkovacích míst. Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Ve východní části areálu bude revitalizován tok Staré Ponávky.

„V tomto místě proběhla nedávno změna územního plánu, zároveň byla vypracována i územní studie Špitálka a zpracovává se dokumentace pro Brněnskou třídu. Město požaduje napojení areálu právě na tuto novou ulici, aby nebyla neúměrně zatěžována komunikace na Dornychu,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace zohlednil hlukové podmínky panující v okolí i s ohledem na rozvoj této lokality. Cílem je, aby projekt tyto podmínky respektoval a aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných protihlukových opatření,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby Vlněna – Etapa 3 další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.