Přeskočit na obsah

Územní studie stanoví podmínky pro výstavbu v Bosonohách

26. srpna 2020
V městské části Brno-Bosonohy se očekává stavební rozvoj. Zároveň je dotčena rezervami vymezenými v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Pro koordinaci požadavků na využití tohoto území bude vypracována územní studie.

Rozvojový potenciál Bosonoh částečně prověřila urbanistická studie z roku 2006. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování této studie byly vydány Zásady územního rozvoje JMK a vyvíjí se i požadavky na výstavbu, nechá si město vypracovat novou územní studii. „Jedná se o složité území. Studie bude sloužit k vyřešení problematických míst, která se v lokalitě nacházejí, a se zástupci městské části bude také projednána. Zároveň bude využita jako aktuální plánovací podklad pro návrh nového územního plánu, který bude vydán nejpozději do roku 2022. Dojde tím ke sladění investičních záměrů kraje, města a soukromých subjektů,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zpracovatelem studie bude Kancelář architekta města Brna. Hotová bude za 13 měsíců. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.