Přeskočit na obsah

Územní studie naznačí možný rozvoj lokality Palcary v Komíně

12. ledna 2022
Na základě požadavku městské části Brno-Komín nechá Magistrát města Brna zpracovat územní studii pro budoucí rozvoj lokality Palcary. Na dnešní schůzi Rady města Brna byl vybrán zhotovitel, který dokument vypracuje. Bude jím Ing. arch. Barbora Jenčková.

Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín na hranici s městskou částí Brno-Bystrc. V jeho blízkosti je zoologická zahrada a přírodní nivy řeky Svratky. Lokalita dopravně navazuje na ulici Bystrckou, která se napojuje na komunikaci Kníničská. Na západní straně je území vymezeno ulicí Bystrckou, na severu komunikací Palcary. Na jihu je lemováno okrajovým pásem lesního porostu Chocholy a ve východní části rozhraním mezi plochami krajinné zeleně a areálem bývalého JZD, který je veden jako brownfield.

„Díky územní studii získá město a městská část návrh smysluplného rozvoje dané lokality, ve které se nachází nevyužívaný brownfield – areál bývalého JZD. Bude zde nutné zohlednit požadavky samosprávy
a navrhnout vyváženou skladbu funkčních ploch, aby zde vznikla lokalita se smíšeným využitím. Naším cílem je revitalizace brownfieldu, prověření dostupnosti veřejné vybavenosti, jako jsou mateřské a základní školy, navržení kvalitních veřejných prostranství, a to vše s ohledem na co možná největší využití modro-
-zelené infrastruktury. Samozřejmě bude v dokumentu zohledněna i otázka dopravy a možné napojení do Medlánek či zoo, dostupnost MHD a zajištění cyklostezek,“

upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zhotovitel má na odevzdání územní studie 26 týdnů, a to od předání všech potřebných podkladů. Cena za zakázku činí 269 tisíc korun bez DPH.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.