Přeskočit na obsah

Územní studie naznačí možný rozvoj lokality Palcary v Komíně

12. ledna 2022
Na základě požadavku městské části Brno-Komín nechá Magistrát města Brna zpracovat územní studii pro budoucí rozvoj lokality Palcary. Na dnešní schůzi Rady města Brna byl vybrán zhotovitel, který dokument vypracuje. Bude jím Ing. arch. Barbora Jenčková.

Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín na hranici s městskou částí Brno-Bystrc. V jeho blízkosti je zoologická zahrada a přírodní nivy řeky Svratky. Lokalita dopravně navazuje na ulici Bystrckou, která se napojuje na komunikaci Kníničská. Na západní straně je území vymezeno ulicí Bystrckou, na severu komunikací Palcary. Na jihu je lemováno okrajovým pásem lesního porostu Chocholy a ve východní části rozhraním mezi plochami krajinné zeleně a areálem bývalého JZD, který je veden jako brownfield.

„Díky územní studii získá město a městská část návrh smysluplného rozvoje dané lokality, ve které se nachází nevyužívaný brownfield – areál bývalého JZD. Bude zde nutné zohlednit požadavky samosprávy
a navrhnout vyváženou skladbu funkčních ploch, aby zde vznikla lokalita se smíšeným využitím. Naším cílem je revitalizace brownfieldu, prověření dostupnosti veřejné vybavenosti, jako jsou mateřské a základní školy, navržení kvalitních veřejných prostranství, a to vše s ohledem na co možná největší využití modro-
-zelené infrastruktury. Samozřejmě bude v dokumentu zohledněna i otázka dopravy a možné napojení do Medlánek či zoo, dostupnost MHD a zajištění cyklostezek,“

upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zhotovitel má na odevzdání územní studie 26 týdnů, a to od předání všech potřebných podkladů. Cena za zakázku činí 269 tisíc korun bez DPH.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.