Územní studie naznačí možný rozvoj lokality Palcary v Komíně - Tiskový servis

Územní studie naznačí možný rozvoj lokality Palcary v Komíně

  • 12. ledna 2022
  • 2 minuty čtení

Na základě požadavku městské části Brno-Komín nechá Magistrát města Brna zpracovat územní studii pro budoucí rozvoj lokality Palcary. Na dnešní schůzi Rady města Brna byl vybrán zhotovitel, který dokument vypracuje. Bude jím Ing. arch. Barbora Jenčková.

Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín na hranici s městskou částí Brno-Bystrc. V jeho blízkosti je zoologická zahrada a přírodní nivy řeky Svratky. Lokalita dopravně navazuje na ulici Bystrckou, která se napojuje na komunikaci Kníničská. Na západní straně je území vymezeno ulicí Bystrckou, na severu komunikací Palcary. Na jihu je lemováno okrajovým pásem lesního porostu Chocholy a ve východní části rozhraním mezi plochami krajinné zeleně a areálem bývalého JZD, který je veden jako brownfield.

„Díky územní studii získá město a městská část návrh smysluplného rozvoje dané lokality, ve které se nachází nevyužívaný brownfield – areál bývalého JZD. Bude zde nutné zohlednit požadavky samosprávy
a navrhnout vyváženou skladbu funkčních ploch, aby zde vznikla lokalita se smíšeným využitím. Naším cílem je revitalizace brownfieldu, prověření dostupnosti veřejné vybavenosti, jako jsou mateřské a základní školy, navržení kvalitních veřejných prostranství, a to vše s ohledem na co možná největší využití modro-
-zelené infrastruktury. Samozřejmě bude v dokumentu zohledněna i otázka dopravy a možné napojení do Medlánek či zoo, dostupnost MHD a zajištění cyklostezek,“

upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zhotovitel má na odevzdání územní studie 26 týdnů, a to od předání všech potřebných podkladů. Cena za zakázku činí 269 tisíc korun bez DPH.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky