Přeskočit na obsah

Územní studie naznačí možný rozvoj lokality Palcary v Komíně

12. ledna 2022

Na základě požadavku městské části Brno-Komín nechá Magistrát města Brna zpracovat územní studii pro budoucí rozvoj lokality Palcary. Na dnešní schůzi Rady města Brna byl vybrán zhotovitel, který dokument vypracuje. Bude jím Ing. arch. Barbora Jenčková.

Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín na hranici s městskou částí Brno-Bystrc. V jeho blízkosti je zoologická zahrada a přírodní nivy řeky Svratky. Lokalita dopravně navazuje na ulici Bystrckou, která se napojuje na komunikaci Kníničská. Na západní straně je území vymezeno ulicí Bystrckou, na severu komunikací Palcary. Na jihu je lemováno okrajovým pásem lesního porostu Chocholy a ve východní části rozhraním mezi plochami krajinné zeleně a areálem bývalého JZD, který je veden jako brownfield.

„Díky územní studii získá město a městská část návrh smysluplného rozvoje dané lokality, ve které se nachází nevyužívaný brownfield – areál bývalého JZD. Bude zde nutné zohlednit požadavky samosprávy
a navrhnout vyváženou skladbu funkčních ploch, aby zde vznikla lokalita se smíšeným využitím. Naším cílem je revitalizace brownfieldu, prověření dostupnosti veřejné vybavenosti, jako jsou mateřské a základní školy, navržení kvalitních veřejných prostranství, a to vše s ohledem na co možná největší využití modro-
-zelené infrastruktury. Samozřejmě bude v dokumentu zohledněna i otázka dopravy a možné napojení do Medlánek či zoo, dostupnost MHD a zajištění cyklostezek,“

upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zhotovitel má na odevzdání územní studie 26 týdnů, a to od předání všech potřebných podkladů. Cena za zakázku činí 269 tisíc korun bez DPH.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.