Úvodní koncert festivalu Brno a jeho chrámy – za účasti 1. náměstka primátorky P. Hladíka

  • 16. června 2022 19:30
  • Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 1