Úvodní diskusní a plánovací setkání v rámci procesu přípravy nového územního plánu města Brna - Tiskový servis