Úsporu energií přinesou fotovoltaické systémy. V Líšni by se měly objevit na základních školách a poliklinice - Tiskový servis

Úsporu energií přinesou fotovoltaické systémy. V Líšni by se měly objevit na základních školách a poliklinice

  • 10. února 2021
  • 2 minuty čtení

Schválit posouzení čtveřice projektů, jejichž cílem je vybudování fotovoltaických systému na budovách základních škol a polikliniky, a souhlasit s přípravou žádosti o dotaci doporučili dnes radní zastupitelstvu. To se tak bude na příštím zasedání zabývat projekty, jejichž cílem je mimo jiné úspora energií. Kromě dotace podpoří finančně fotovoltaický systém také město a městská část Brno-Líšeň.

„Zastupitelstvo musí odsouhlasit posouzení těchto projektů a souhlasit se zahájením přípravy žádosti, na jejímž základě bychom mohli získat dotaci ve výši až 60 % z celkových způsobilých nákladů. Jedná se o 5,7 milionu korun, které by tak město na realizaci fotovoltaických systémů získalo. Umístit je chceme na střechy budov ZŠ Masarova, ZŠ a MŠ Horníkova, ZŠ Novolíšeňská a polikliniky Horníkova,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkové výdaje na realizaci všech čtyř projektů se předpokládají v maximální výši 10,1 milionu korun. „Instalace fotovoltaiky by umožnila významně uspořit energie. Vyrobená elektrická energie bude využita pro vlastní spotřebu, přebytky mohou být dodávány do sítě. Na základě zpracovaných energetických posouzení předpokládáme celkové roční snížení provozních nákladů o 764,6 tis. korun a celková roční úspora energie by tak činila 142,258 MWh,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Kromě dotace a města by se měla finančně podílet i městská část Brno-Líšeň. „Na začátku února jsme projednali možnost podílu na dofinancování těchto projektů. Shodli jsme se na tom, že bychom mohli poskytnout 50 % z celkové finanční spoluúčasti města Brna. Ačkoli se jedná o projekt naší městské části, o dotaci se bude žádat z úrovně města Brna. U těchto akcí máme zájem o svěření investorství. O tom bude Rada města Brna jednat zvlášť. Pokud bude dotace schválena, rádi bychom fotovoltaické elektrárny spustili ještě letos. Kromě finanční úspory vnímám jako přínos těchto projektů také ekologický dopad. Sníží se tak produkce znečišťujících látek, zejména pak CO2,“ upřesnil místostarosta MČ Brno-Líšeň Martin Příborský.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky