Urbanisticko-krajinářská soutěž o návrh parku Černovická pískovna zná vítěze

  • 18. května 2022
Brněnští radní se na své dnešní schůzi seznámili s výsledky urbanisticko-krajinářské projektové soutěže, jejímž cílem bylo ukázat možné proměny Černovické pískovny. Ta by se v budoucnu mohla proměnit v unikátní park.

„Nevšední lokalitu Černovické pískovny bychom rádi přeměnili na park, který se postupně stane zajímavým cílem procházek i výletů. Vzhledem k tomu, že se jedná o území, kde aktivně probíhá těžba a v určité míře bude probíhat i nadále, promění se prostor kontinuálně. Vše se bude samozřejmě dít se zvýšenou mírou ochrany přírody. Jelikož jde o nepřístupnou lokalitu, vznikla tu mozaika rozmanitých biotopů přitahující množství běžně se vyskytujících i vzácnějších druhů živočichů. Všechny tyto aspekty měli ve svých návrzích zohlednit účastníci architektonicko-krajinářské soutěže na podobu území. Porota jako nejlepší ohodnotila tým krajinářského architekta Radka Prokeše,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík

V soutěži bylo posuzováno 5 návrhů. Porota rozhodla následovně:

1. cenu ve výši 350 000 Kč udělila soutěžnímu návrhu účastníka Ing. Radka Prokeše
2. cenu ve výši 250 000 Kč získal soutěžní návrh účastníků Ing. Jany Zuntychové, Ing. arch. Mgr. Adama Laciny a Ing. arch. Mgr. Jana Pospíšila
3. cenu ve výši 180 000 Kč obdrží soutěžní návrh účastníka ra15, a. s.
Odměna ve výši 120 000 Kč byla přiznána soutěžnímu návrhu účastníka PS studio, s. r. o.


„Vítězný návrh zabíhá do okolní struktury města a propojuje se tak s širším okolím. Odkazuje na posttěžební krajinu a nabízí alternativní postupy dotěžování. Navržené terénní modelace umožňují výhledy do širokého okolí i neobvyklé pohledy na město,“ upřesnil Petr Hladík.

„Vítězný tým pracuje originálně se stávajícím terénem. Spojuje přírodní charakteristiky místa a fenomén krajiny ovlivněné těžbou. K tomu přidává i další prvky doplňující nový park – od komunitního zahrádkářského centra a centra ochrany přírody přes neformální dětská hřiště, tzv. písečníky, tvořené dunami po různorodé vyhlídky, pozorovatelny nebo kukátka,“ doplňuje Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna (KAM), která soutěž organizovala.

Kromě zadavatele soutěže, tedy města Brna, leží zachování divoké přírody na srdci i respondentům online ankety, kterou KAM vypsala loni v květnu. Zapojilo se do ní téměř 600 hlasujících. Cílem bylo zjistit, co si v místě pískovny lidé do budoucna představují a co jim dnes v oblasti nejvíce chybí. Naprostá většina respondentů by v parku ráda pozorovala divokou přírodu. Dále zde účastníci preferují pěší a cyklistické propojení mezi jednotlivými městskými částmi, sportovní zázemí, naučnou stezku, dětská hřiště nebo vodní plochy. Kompletní výsledky ankety jsou dostupné na webu kambrno.cz/piskovna.

„Architekti ve svých pracích navrhovali možný vývojový scénář, podle něhož by se lokalita Černovické pískovny měla rozvíjet. Zajímavé byly pohledy na možné využití území, které teprve čeká na odtěžení. Důležitým faktorem pro hodnocení bylo i dopravní napojení areálu na MHD nebo na cyklostezky,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal

Podrobnější informace k výsledkům soutěže včetně vizualizací je možné najít na webu www.kambrno.cz/souteze/park-cernovicka-piskovna. 

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy