Přeskočit na obsah

URBANIA přilákala stovky návštěvníků. Doprovodná prezentace je nyní dostupná online

26. října 2021
Uplynulý měsíc měli zájemci možnost nahlédnout do procesu městského plánování a rozvoje. Na audiovizuální výstavě URBANIA se stali správci fiktivního města, jemuž pomáhali růst. Mezi 6. zářím a 3. říjnem zavítalo do prostor někdejší káznice v Bratislavské ulici přes 700 lidí.

Návštěvníci během zhruba dvouhodinové expozice nejprve naslouchali potřebám fiktivního města Urbania, a to například při jízdě na kole či poslechu rozhovoru mezi zájmovými skupinami. Zábavnou formou postupně poznali osm principů, jež jsou pro správu města zásadní. Poté se zúčastnili debaty se zkušenými facilitátory, s nimiž diskutovali o vlastních zkušenostech i dojmech z výstavy.

Ze všech principů zaujala návštěvníky především důležitost komunikace. Při jejím poznání se chopili telefonu a poslouchali hovor koordinátorky projektu rekonstrukce fiktivní ulice „Nádražní“. Rolí koordinátorky bylo vyjít vstříc zájmům všech zainteresovaných subjektů. Z dalších principů oslovila návštěvníky například snaha o poučení se z nezdarů, která zdůrazňuje význam zpětné vazby, nebo schopnost vypracování dlouhodobé strategie, která umí proměnit vize v činy.

Drtivá většina účastníků hodnotila unikátní expozici pozitivně. Výstava konaná v bývalé káznici se zájemcům líbila vizuálně, zároveň jim připadala zajímavá, srozumitelná a inspirativní. Stejně tak se líbila i závěrečná debata, která přinesla též důležitou zpětnou vazbu pro přítomné facilitátory.

Pro Brňany měla expozice přínos také z hlediska pochopení principů, o něž se opírá hlavní rozvojový dokument města „Strategie BRNO 2050". „Představené principy se usilovně snažíme zapracovat do všech plánovaných projektů. Díky výstavě URBANIA tak lidé poznali, že o dalším osudu ulice nebo náměstí se nerozhoduje pouze za zdmi úřadu. Naopak jsme ukázali, že zapojení občanů je nejen užitečné, ale mnohdy přímo nezbytně nutné," uvedl brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

Ukončením samotné interaktivní výstavy nicméně URBANIA nekončí. Veřejnost se totiž s městským plánováním může nově seznámit prostřednictvím on-line prezentace. Ta přenáší do elektronické formy doprovodnou expozici, jež probíhala v brněnském Urban Centru. Prezentace ve formě názorné „storymapy“ ukazuje, jak se jednotlivé principy fiktivního města Urbania promítají v aktuálním rozvoji Brna do reálných městských projektů. Její atraktivní zpracování je možné zhlédnout zde.

Na uspořádání výstavy se podílely Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kancelář architekta města Brna a TIC Brno. Za podobou výstavy URBANIA stál architektonický ateliér Roháč Stratil, světelné efekty poskytlo studio 3D Sense, jednotlivé součásti dodala firma Vetamber a vizuální identitu doplnilo studio Les Kanců. Výstavu v samotné káznici instalovaly společnosti Muzea Servis, Kletch a Cyber Lighting.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.