Přeskočit na obsah

URBANIA přilákala stovky návštěvníků. Doprovodná prezentace je nyní dostupná online

26. října 2021

Uplynulý měsíc měli zájemci možnost nahlédnout do procesu městského plánování a rozvoje. Na audiovizuální výstavě URBANIA se stali správci fiktivního města, jemuž pomáhali růst. Mezi 6. zářím a 3. říjnem zavítalo do prostor někdejší káznice v Bratislavské ulici přes 700 lidí.

Návštěvníci během zhruba dvouhodinové expozice nejprve naslouchali potřebám fiktivního města Urbania, a to například při jízdě na kole či poslechu rozhovoru mezi zájmovými skupinami. Zábavnou formou postupně poznali osm principů, jež jsou pro správu města zásadní. Poté se zúčastnili debaty se zkušenými facilitátory, s nimiž diskutovali o vlastních zkušenostech i dojmech z výstavy.

Ze všech principů zaujala návštěvníky především důležitost komunikace. Při jejím poznání se chopili telefonu a poslouchali hovor koordinátorky projektu rekonstrukce fiktivní ulice „Nádražní“. Rolí koordinátorky bylo vyjít vstříc zájmům všech zainteresovaných subjektů. Z dalších principů oslovila návštěvníky například snaha o poučení se z nezdarů, která zdůrazňuje význam zpětné vazby, nebo schopnost vypracování dlouhodobé strategie, která umí proměnit vize v činy.

Drtivá většina účastníků hodnotila unikátní expozici pozitivně. Výstava konaná v bývalé káznici se zájemcům líbila vizuálně, zároveň jim připadala zajímavá, srozumitelná a inspirativní. Stejně tak se líbila i závěrečná debata, která přinesla též důležitou zpětnou vazbu pro přítomné facilitátory.

Pro Brňany měla expozice přínos také z hlediska pochopení principů, o něž se opírá hlavní rozvojový dokument města „Strategie BRNO 2050". „Představené principy se usilovně snažíme zapracovat do všech plánovaných projektů. Díky výstavě URBANIA tak lidé poznali, že o dalším osudu ulice nebo náměstí se nerozhoduje pouze za zdmi úřadu. Naopak jsme ukázali, že zapojení občanů je nejen užitečné, ale mnohdy přímo nezbytně nutné," uvedl brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

Ukončením samotné interaktivní výstavy nicméně URBANIA nekončí. Veřejnost se totiž s městským plánováním může nově seznámit prostřednictvím on-line prezentace. Ta přenáší do elektronické formy doprovodnou expozici, jež probíhala v brněnském Urban Centru. Prezentace ve formě názorné „storymapy“ ukazuje, jak se jednotlivé principy fiktivního města Urbania promítají v aktuálním rozvoji Brna do reálných městských projektů. Její atraktivní zpracování je možné zhlédnout zde.

Na uspořádání výstavy se podílely Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kancelář architekta města Brna a TIC Brno. Za podobou výstavy URBANIA stál architektonický ateliér Roháč Stratil, světelné efekty poskytlo studio 3D Sense, jednotlivé součásti dodala firma Vetamber a vizuální identitu doplnilo studio Les Kanců. Výstavu v samotné káznici instalovaly společnosti Muzea Servis, Kletch a Cyber Lighting.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.