Přeskočit na obsah

Úrazová nemocnice dá šanci mladým specialistům

10. února 2021
Absolutoriem na vysoké škole vzdělávání lékařů ani pracovníků v nelékařských oborech zdaleka nekončí. Musí se připravit na atestační zkoušku – a v tom jim mohou pomoci rezidenční místa v nemocnicích. Úrazová nemocnice v Brně by jich mladým specialistům ráda nabídla osm, a žádá proto se souhlasem města ministerstvo zdravotnictví o dotaci.

Počátkem února požádala Úrazová nemocnice v Brně Radu města Brna o schválení podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR Rezidenční místa 2021, z dotačního titulu pro projekty specializačního vzdělávání v nelékařských oborech. O podání žádosti o poskytnutí dotací a příspěvků v případě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Brno, rozhoduje městská rada.

„O rezidenční místa Úrazová nemocnice žádá ministerstvo od roku 2010, v nelékařských oborech jich bylo dosud přiděleno 69. Aktuálně se jedná o osm míst, dvě v oboru intenzivní péče, dvě v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, jedno v oboru výživa dospělých a dětí, jedno v oboru zobrazovací technologie v radiodiagnostice, jedno v oboru aplikovaná fyzioterapie a jedno v oboru organizace a řízení ve zdravotnictví. Dotace by mohla dosáhnout 897 tisíc korun, ale její skutečná výše bude teprve stanovena. Městského rozpočtu se tento záměr Úrazové nemocnice nijak netýká,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Zatím se jedná o specializační vzdělávání v nelékařských oborech. Výhledově budeme též žádat o rezidenční místa pro lékaře v závislosti na obdržení akreditací jednotlivých oborů,“ upřesnil ředitel Úrazové nemocnice v Brně Pavel Piler.

Rezidenční místa dotovaná státem jsou určena mladým lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům podle zákona č. 96/2004 Sb. po dokončení vysokoškolského či kvalifikačního studia. Ve zdravotnických zařízeních procházejí specializačním vzděláváním, aby mohli v termínu stanoveném pro daný obor absolvovat atestační zkoušku. Dohled nad nimi mají školitelé, kteří mohou pracovníky metodicky vést a učit. Dotace se využívají na mzdu rezidenta, mzdu jeho školitele, na poplatky za kurzy, stáže a podobně.

O rezidenční místa Úrazová nemocnice v Brně žádá od roku 2010 v závislosti na počtu potřebných specializačních oborů. K 31. prosinci 2020 úspěšně prošlo atestační zkouškou 35 specialistů z řad nelékařských zdravotnických pracovníků, podpořených dotačními programy. Co se týče rezidenčních míst lékařských oborů pro vzdělávání v kmenech, od roku 2015 získalo certifikát osm lékařů. Projekty dále pokračují.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Cestovní ruch proberou koncem dubna v Brně odborníci z celého světa. Uskuteční se Czechia Travel Trade Day

Do konce března se mohou tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu a organizace destinačního managementu přihlásit na Czechia Travel Trade Day. Jedna z největších tuzemských akcí na podporu incomingu se uskuteční 24. a 25. dubna v Brně pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.