Úrazová nemocnice dá šanci mladým specialistům - Tiskový servis

Úrazová nemocnice dá šanci mladým specialistům

  • 10. února 2021
  • 2 minuty čtení

Absolutoriem na vysoké škole vzdělávání lékařů ani pracovníků v nelékařských oborech zdaleka nekončí. Musí se připravit na atestační zkoušku – a v tom jim mohou pomoci rezidenční místa v nemocnicích. Úrazová nemocnice v Brně by jich mladým specialistům ráda nabídla osm, a žádá proto se souhlasem města ministerstvo zdravotnictví o dotaci.

Počátkem února požádala Úrazová nemocnice v Brně Radu města Brna o schválení podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR Rezidenční místa 2021, z dotačního titulu pro projekty specializačního vzdělávání v nelékařských oborech. O podání žádosti o poskytnutí dotací a příspěvků v případě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Brno, rozhoduje městská rada.

„O rezidenční místa Úrazová nemocnice žádá ministerstvo od roku 2010, v nelékařských oborech jich bylo dosud přiděleno 69. Aktuálně se jedná o osm míst, dvě v oboru intenzivní péče, dvě v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, jedno v oboru výživa dospělých a dětí, jedno v oboru zobrazovací technologie v radiodiagnostice, jedno v oboru aplikovaná fyzioterapie a jedno v oboru organizace a řízení ve zdravotnictví. Dotace by mohla dosáhnout 897 tisíc korun, ale její skutečná výše bude teprve stanovena. Městského rozpočtu se tento záměr Úrazové nemocnice nijak netýká,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Zatím se jedná o specializační vzdělávání v nelékařských oborech. Výhledově budeme též žádat o rezidenční místa pro lékaře v závislosti na obdržení akreditací jednotlivých oborů,“ upřesnil ředitel Úrazové nemocnice v Brně Pavel Piler.

Rezidenční místa dotovaná státem jsou určena mladým lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům podle zákona č. 96/2004 Sb. po dokončení vysokoškolského či kvalifikačního studia. Ve zdravotnických zařízeních procházejí specializačním vzděláváním, aby mohli v termínu stanoveném pro daný obor absolvovat atestační zkoušku. Dohled nad nimi mají školitelé, kteří mohou pracovníky metodicky vést a učit. Dotace se využívají na mzdu rezidenta, mzdu jeho školitele, na poplatky za kurzy, stáže a podobně.

O rezidenční místa Úrazová nemocnice v Brně žádá od roku 2010 v závislosti na počtu potřebných specializačních oborů. K 31. prosinci 2020 úspěšně prošlo atestační zkouškou 35 specialistů z řad nelékařských zdravotnických pracovníků, podpořených dotačními programy. Co se týče rezidenčních míst lékařských oborů pro vzdělávání v kmenech, od roku 2015 získalo certifikát osm lékařů. Projekty dále pokračují.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky