Úprava rozpočtu umožní lépe financovat rekonstrukce budov, prodloužení chodníků i budování tréninkové haly pro míčové sporty

  • 10. února 2021
Rada města Brna dnes částečně odsouhlasila a z části doporučila zastupitelstvu ke schválení úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru investičního a Odboru sportu MMB pro letošní rok. Díky přesunu financí mezi projekty bude možné například pokračovat v přípravě rozšíření ulice Uhelné v souvislosti s přestavbou železničního uzlu, vyhotovit projektovou dokumentaci pro vybudování nového chodníku v prodloužení ulice Hostislavovy, rekonstrukci budovy na Křenové 6, v níž vznikne Socio Info Point, a mnoho dalších.

„Ukázalo se, že některé finanční prostředky vyčleněné na konkrétní činnosti či projekty, o které se stará Odbor investiční MMB, je možné nebo dokonce žádoucí přesunout na jiné akce. Proto se dnes Rada města Brna zabývala nutností úpravy rozpočtu. Díky změnám, které musí ještě projít zastupitelstvem, tak bude možné letos posunout blíže k dokončení celou řadu projektů, ať už se týkají dopravy, jako například rozšíření ulice Uhelné, nebo občanské vybavenosti, jako je rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti v Židenicích,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Z finančních prostředků určených primárně na majetkoprávní vypořádání bude vyčleněno přes 27 milionů korun. Ty půjdou například na administraci projektu, vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí či dílčí výběrová řízení v rámci projektu vybudování nového chodníku v prodloužení ulice Hostislavovy. Celkem 1,7 milionu pak bude využito na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí.

„Momentálně není možné kvalifikovaně odhadnout výši čerpání finančních prostředků na projekt atletické haly Campus. Z toho důvodu z rozpočtu na tento projekt přesouváme finance například na zadání a zpracování projektové dokumentace k úpravě předprostoru Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Tím dojde ke zvýšení komfortu pro cestující. Na projekt a autorský dozor pro rekonstrukci budovy na Křenové 6, kde vznikne Socio Info Point, bude vyčleněno 1,6 milionu korun. V neposlední řadě také přesuneme finance na Tréninkovou halu pro míčové sporty Vodova. Zde byla uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace s celkovými náklady 5 130 400 Kč. V roce 2020 se předpokládala fakturace částky 1 283 400 Kč, proto se do rozpočtu 2021 převedla zbývající část ve výši 3 847 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že zhotovitel neměl ke konci roku 2020 práce hotové, však v tomto období fakturováno nebylo a smluvní závazek bude hrazen v roce 2021. Je tak navrhováno navýšení rozpočtu pro rok 2021 o částku 1 284 000 korun,“ popsal radní pro oblast investic David Grund.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy