Přeskočit na obsah

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

21. září 2022

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

„V prostoru od ulice Masarykova po obchodní centrum Letmo je na jeho straně naplánováno vyzvednutí stávající vozovky mezi uliční frontou a prvním nástupištěm tramvajové tratě téměř do úrovně chodníku a nástupiště. Nově zde vznikne jen dvoucentimetrový výškový rozdíl,“ řekla primátorka Markéta Vaňková a upřesnila: „Chodník a nástupiště tramvaje budou v tomto místě od komunikace odděleny varovnými pásy pro zrakově postižené z reliéfní dlažby šířky 40 centimetrů a dvěma řadami litinových zahrazovacích sloupků podobně jako například na Dominikánském náměstí. Součástí stavby bude odstranění zábradlí podél severní strany nástupiště a tato část komunikace se nově stane pěší zónou.“

Dále dojde k úpravě pěších ploch v přechodu přes tramvajové těleso a navazující plochy chodníku a vozovky podél jižní strany zástavby, tedy blíže k budově nádraží. „Vozovka v jižní části prostoru, v ploše přechodu, bude navržena s krytem z asfaltobetonu. V šířce přechodu bude vložen ostrůvek umožňující snadnější přecházení a snadnější orientaci. Před vstupem do budovy hlavního nádraží bude zřízeno místo pro přecházení propojující chodník a nástupiště tramvajové trati. V celém rozsahu úpravy jsou navržena veškerá bezbariérová opatření,“ doplnil informace radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kryt opravovaných chodníků tvoří v současnosti převážně betonová dlažba. V souladu s architektonickými požadavky na pochůzné plochy v Městské památkové rezervaci Brno budou chodníky předlážděny žulovou velkoformátovou dlažbou tloušťky 8 centimetrů. V upravovaném prostoru budou doplněny lavičky a mříže pro stávající stromy. Termín realizace zavísí na dostupnosti požadovaného materiálu (žuly), který bude zajišťovat zhotovitel. 

Spolu se stavebními úpravami proběhne i změna dopravního značení v celé oblasti, které bude regulovat počet projíždějících aut, a tudíž dojde ke zklidnění lokality. Bude zakázáno levé odbočení od viaduktu směrem k nádraží a dále levé odbočení od nádraží na ulici Benešovu. Levé odbočení bude povolenou pouze dopravní obsluze. Trvalá parkovací stání nahradí stání obrátková.

Na realizaci úprav přednádražního prostoru je v rozpočtu města alokováno 11,6 milionu korun. Práce budou koordinovat a zčásti i zajišťovat Brněnské komunikace.


 


Vizualizace: Archika
 

Autor

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.

Osud rozbitého parkoviště na Šumavské je zpečetěn. Radní vybrali zhotovitele zakázky, která dá vzniknout 613 parkovacím místům na Akademickém náměstí

Postavit parkovací dům, venkovní parkoviště či vodní prvek a upravit parkovou plochu. To vše má za 14 měsíců zvládnout společnost STRABAG, a. s. Rada města Brna ji dnes vybrala pro realizaci veřejné zakázky „Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby“.