Ulice Křenová projde v budoucnu rekonstrukcí, počítá se i s opatřením pro cyklisty

  • 13. listopadu 2019
Brněnští radní dnes schválili investiční záměr na rekonstrukci ulice Křenové. Tam se momentálně připravuje oprava tramvajových kolejí, možný je i zásah do dalších inženýrských sítí. Aby plánovaná rekonstrukce tramvajové tratě neznemožnila budoucí přestavbu ulice a například začlenění cyklistické dopravy či parkování, bylo nutné zaktualizovat využití uličního prostoru.

Rekonstrukce se bude týkat úseku od křižovatky s ulicí Špitálka po most přes řeku Svitavu. V roce 2017 se rekonstruovaly zastávky a tramvajová trať od křížení s Kolištěm po křížení se Špitálkou. Na to by nyní měla navázat oprava tramvajové trati ve zbývající části ulice.

„Členění prostoru vychází z už opraveného úseku a také zpracovaného projektu na rekonstrukci trati
v Křenové. Chceme při plánování budoucí podoby ulice zohlednit jak nynější šířku komunikace, tak legalizaci parkování, bezbariérové řešení zastávek nebo vedení cyklistické trasy. Technické řešení bude upřesněno v projektové dokumentaci, kterou zatím nemáme,“
vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Příprava veškeré dokumentace a potřebných materiálů se odhaduje na 18 měsíců, realizace pak na asi půl roku. Podle předběžných odhadů by si rekonstrukce měla vyžádat investici přesahující 110 milionů korun včetně DPH.

Zatím se jedná o investiční záměr, termín realizace tedy není v tuto chvíli přesně známý. Jeho schválení ale umožní sladit záměry města s chystanou rekonstrukcí tramvajové trati, kterou plánuje Dopravní podnik města Brna.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.czNejnovější tiskové zprávy