Udělení Ceny Georga Dehia panu Jaroslavu Ostrčilíkovi – za účasti primátora P. Vokřála

  • 28. září 2017 19:00
  • Státní knihovna v Berlíně, sál Otto Brauna