Přeskočit na obsah

U tří projektů participativního rozpočtu Dáme na vás byly schváleny návrhy výjimek ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna

03. listopadu 2021
Brněnští radní se dnes zabývali návrhy výjimek ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna v souvislosti s realizací některých projektů. Konkrétně se jedná o tři projekty, které získaly podporu veřejnosti a u kterých je nutné schválit rozpočtové opatření či změnu realizátora. Všechny tyto kroky musí ještě schválit zastupitelé.

Projekt Městská galerie se stal jedním z vítězů 3. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, v němž získal 2 137 kladných hlasů. V jeho rámci byly již dokončeny tři muraly. Ty jsou umístěny na domech na adresách Cejl 28, Bratislavská 40 a Bratislavská 53. V návrhu projektu se počítalo s dalšími dvěma malbami umístěnými v městské části Brno-sever.

„Obrátil se na nás autor projektu Martin Reiner a městská část Brno-střed se žádostí o změnu realizátora tak, aby byly malby umístěny v centrální městské části. Konkrétně na domech na adresách Stará 26
a Příkop 8, které jsou sice v soukromém vlastnictví, což Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna nepovolují, nicméně majitelé nemovitostí s umístěním muralů souhlasí,“
vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Změna realizátora z MČ Brno-sever na MČ Brno-střed nebude mít vliv na rozpočet projektu.

Navýšení nákladů se naopak dotkne projektu Veřejný přístup k řece Svratce, a to z původně navržené částky 603 tisíc korun na 803 tisíc korun. Důvodem je zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu, který nesouhlasil s umístěním schodiště k lávce v trase stávající vyšlapané stezky, která vede přes kořenový systém stromů. Při místním šetření byla navržena nová trasa lávky přes betonové zbytky základu mostní konstrukce. Navýšení rozpočtu o 200 tisíc korun bude použito na odstranění těchto betonových sloupků.

Posledním projektem, u něhož byl dán návrh na výjimku, jsou Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Po vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení v dubnu letošního roku byla vypsána výběrová řízení na zhotovitele. V jednom případě podané nabídky přesáhly maximální částku 3 miliony korun, v dalším výběrovém řízení byla podána pouze jedna nabídka, ve třetím pak žádná. Čtvrté výběrové řízení bylo vypsáno 24. srpna, tentokrát bez uvedení maximální možné ceny projektu. Z pěti podaných nabídek byla vybrána nejvýhodnější za cenu téměř 5,5 milionu korun včetně DPH.

„Kvůli dramatickému nárůstu cen nejen stavebních prací, ale zejména stavebních materiálů (např. ceny dřeva, stavebních izolací nebo oceli narostly pouze v průběhu roku 2021 o 60 až 90 %) se nám bohužel nepodařilo už čtyřikrát vysoutěžit zhotovitele stavby. Rozhodli jsme se tedy schválit výjimku ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna a navýšit alokovanou částku na projekt ze 3 na 6 milionů. K dofinancování dojde z rezervy participativního rozpočtu v roce 2022,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.