Přeskočit na obsah

U tří projektů participativního rozpočtu Dáme na vás byly schváleny návrhy výjimek ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna

03. listopadu 2021

Brněnští radní se dnes zabývali návrhy výjimek ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna v souvislosti s realizací některých projektů. Konkrétně se jedná o tři projekty, které získaly podporu veřejnosti a u kterých je nutné schválit rozpočtové opatření či změnu realizátora. Všechny tyto kroky musí ještě schválit zastupitelé.

Projekt Městská galerie se stal jedním z vítězů 3. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, v němž získal 2 137 kladných hlasů. V jeho rámci byly již dokončeny tři muraly. Ty jsou umístěny na domech na adresách Cejl 28, Bratislavská 40 a Bratislavská 53. V návrhu projektu se počítalo s dalšími dvěma malbami umístěnými v městské části Brno-sever.

„Obrátil se na nás autor projektu Martin Reiner a městská část Brno-střed se žádostí o změnu realizátora tak, aby byly malby umístěny v centrální městské části. Konkrétně na domech na adresách Stará 26
a Příkop 8, které jsou sice v soukromém vlastnictví, což Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna nepovolují, nicméně majitelé nemovitostí s umístěním muralů souhlasí,“
vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Změna realizátora z MČ Brno-sever na MČ Brno-střed nebude mít vliv na rozpočet projektu.

Navýšení nákladů se naopak dotkne projektu Veřejný přístup k řece Svratce, a to z původně navržené částky 603 tisíc korun na 803 tisíc korun. Důvodem je zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu, který nesouhlasil s umístěním schodiště k lávce v trase stávající vyšlapané stezky, která vede přes kořenový systém stromů. Při místním šetření byla navržena nová trasa lávky přes betonové zbytky základu mostní konstrukce. Navýšení rozpočtu o 200 tisíc korun bude použito na odstranění těchto betonových sloupků.

Posledním projektem, u něhož byl dán návrh na výjimku, jsou Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Po vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení v dubnu letošního roku byla vypsána výběrová řízení na zhotovitele. V jednom případě podané nabídky přesáhly maximální částku 3 miliony korun, v dalším výběrovém řízení byla podána pouze jedna nabídka, ve třetím pak žádná. Čtvrté výběrové řízení bylo vypsáno 24. srpna, tentokrát bez uvedení maximální možné ceny projektu. Z pěti podaných nabídek byla vybrána nejvýhodnější za cenu téměř 5,5 milionu korun včetně DPH.

„Kvůli dramatickému nárůstu cen nejen stavebních prací, ale zejména stavebních materiálů (např. ceny dřeva, stavebních izolací nebo oceli narostly pouze v průběhu roku 2021 o 60 až 90 %) se nám bohužel nepodařilo už čtyřikrát vysoutěžit zhotovitele stavby. Rozhodli jsme se tedy schválit výjimku ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna a navýšit alokovanou částku na projekt ze 3 na 6 milionů. K dofinancování dojde z rezervy participativního rozpočtu v roce 2022,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.