Přeskočit na obsah

U hvězdárny na Kraví hoře vyroste Přírodovědné interaktorium. Prostor se vyčistí, otevře a získá nové využití. Pomohou umělci

24. května 2021

Oplocené prostory zarostlé náletovými dřevinami a část nevyužívaných budov z druhé světové války v těsném sousedství hvězdárny na vrcholu Kraví hory by mělo vystřídat zelené a otevřené Přírodovědné interaktorium, projekt navazující na úspěch Vědecké stezky.

Přírodovědné interaktorium připravila Hvězdárna a planetárium Brno, která tak chce zkultivovat a zpřístupnit další část cenné rekreační oblasti na Kraví hoře, rozšířit nabídku pro veřejnost a přispět ke snížení dopravní zátěže území.

„Navrhuji Zastupitelstvu města Brna svěřit předmětné pozemky Hvězdárně a planetáriu Brno za účelem rekultivace. Nově zde mají být instalovány mobilní exponáty nové vědecké stezky. Skloněný svah nabízející přirozenou elevaci může být využit pro letní kino nebo audiovizuální happeningy. Nabízí se také vytvoření piknik spotu pro setkávání a trávení volného času. Chtěli bychom, aby zde po dohodě s nájemci začal fungovat kreativní cluster umožňující akce typu open studios, což znamená, že návštěvníci mohou nahlédnout do míst vzniku uměleckých děl a s autentickým výkladem se dostat pod povrch jejich tvorby a zažít tvůrčí atmosféru ateliéru. Právě umělci, kteří zde již sídlí, ale i další, například VISUALOVE, se budou na proměně této části Kraví hory podílet,“ popsal budoucí podobu části Kraví hory náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Chci, aby se park na Kraví hoře rozšířil na úkor starých válečných likusáků, které v té lokalitě už nemají co dělat. Stejně tak by se měl alespoň zčásti odstranit plot, aby území bylo veřejně přístupné. Město v areálu vlastní zhruba hektar přilehlý k hvězdárně, na kterém stojí pět budov. Ty, které budou nepotřebné, chceme postupně zbourat a na jejich místě zřídit nový veřejný park, což znamená i revitalizaci a dosadbu zeleně. Doufám, že někdy v budoucnu se totéž stane si se zbytkem areálu, který patří VUT,“ řekl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek k plánovanému projektu uvedl, že součástí přípravných prací budou konzultace s městskou částí Brno-střed, pronajímateli, organizacemi sídlícími na Kraví hoře, mezi něž patří i VUT, a místními sdruženími. A dále dodal: „Vše připravujeme s důrazem na ekonomickou realitu, dlouhodobou funkčnost a udržitelnost. S ohledem na současné i pravděpodobné budoucí regulativy tohoto prostoru budou jakékoli instalace mobilní a dočasné tak, aby se minimalizovaly negativní následky jejich výstavby. Objekty bude jednoduché během krátké chvíle postavit a zase demontovat. Nebude tedy zabráněno jakémukoli využití této části v následujících desetiletích.“

Nový projekt počítá s využitím celkem šesti pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna. Aby mohl vzniknout, musí být Hvězdárně a planetáriu Brno svěřeny k užívání. Formálně nejsnazším řešením je změna zřizovací listiny této příspěvkové organizace. Její změnu dnes projednala Rada města Brna a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení. Pokud se tak stane, ihned po předání proběhne pasportizace dřevin a jejich dendrologický průzkum, stejně jako stavebně-technický průzkum budov a audit veškerých nájemních smluv. Do 6 měsíců by měl mít definitivní podobu projekt kompletního restartu svěřených pozemků a budov. A za dalších 6 měsíců by se měl areál otevřít veřejnosti. Projekt by se měl následně i nadále rozvíjet z finančních prostředků získaných z pronájmů budov, eventuálně také z dotačních titulů.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.