Tuřanský hřbitov čekají opravy cest

  • 09. září 2020
Cestní síť je na tuřanském hřbitově zastaralá a místy poškozená. Z tohoto důvodu byl zpracován investiční záměr na její opravu.

„V současné době je hlavní cesta asfaltová a v některých místech štěrková. Problémem jsou vzrostlé stromy, které způsobují praskliny a nerovnosti. Správa hřbitovů města Brna má v plánu všechny cesty v délce 530 metrů opravit. Nově bude hlavní trasa asfaltová a vedlejší mlatová. V rámci stavebních prací bude také rekonstruován venkovní rozvod vody k zálivce zeleně. Stávající rozvody vedoucí po komunikaci budou nově vedené pod ní,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Rozhodnutím radních se investiční akce zařadila do operativního plánu investic. Cenu určí projektová dokumentace, která bude vypracována v následujícím období.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy