Přeskočit na obsah

Třináct roků za námi, vstupujeme do čtrnáctého, hlásí Brno Expat Centre

15. září 2023

Právě 14. září zahájilo Brno Expat Centre čtrnáctou sezónu svého fungování. Už od roku 2010 radí zahraničním odborníkům a odbornicím, kteří do Brna přicházejí za prací, jak se vyrovnat s výzvami spojenými s životem v nové zemi a novém městě. Jen za loňský rok jim pomohli s více než dvěma tisíci dotazy.

„Brno si jako sídlo vybrala řada firem nadnárodního významu, a i když tu máme několik univerzit, jen jejich absolventi a absolventky vysokou poptávku po odbornících pokrýt nestačí. V Brně tak roste počet vysoce kvalifikovaných cizinců a cizinek, kteří sem přicházejí za konkrétními pracovními nabídkami. Někteří zůstávají rok dva a po ukončení projektu se posouvají jinam, jiní se sem stěhují s perspektivou, že tu zůstanou mnohem déle, třeba i natrvalo. S prvními kroky v novém bydlišti jim už 13 let pomáhá brněnské expat centrum, které město jako veřejnou službu financuje do výše 5,5 milionu korun ročně. Vedle nás podporuje služby centra i 12 z největších brněnských zaměstnavatelů s velkým procentem pracujících z ciziny, například IBM, AT&T, Red Hat, Infosys, Honeywell, Kiwi.com a další,“ uvedla zastupitelka pro spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Slovo „expat” se v češtině i v angličtině zaužívalo k popisu zahraničního odborníka, který se za prací přesunul do jiné země. Brno se snaží expaty přilákat a také si je udržet, jelikož svými zkušenostmi a znalostmi ve zdejších nadnárodních firmách, na univerzitách či ve školách přispívají k mezinárodnímu rozvoji města.

Jednou ze strategií města k tomu určených je podpora Brno Expat Centra, které zahraničním odborníkům v kreativních, manažerských či výzkumných profesích poskytuje zdarma informační a konzultační služby. K tomu pořádá vzdělávací akce a networkingová setkání, která dál napomáhají expatům s orientací v jejich novém domově. Jen za loňský rok se na BEC obrátili klienti s více než dvěma tisíci dotazy týkajícími se praktických aspektů života cizince v Brně, a to z více než 100 různých zemí – nejen z Evropy, ale i z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie.

Typický příběh expata

Příběh expata se začíná psát ve chvíli, kdy dostane nabídku jít pracovat do Brna pro českou nebo mezinárodní firmu. O Brně v tu chvíli slyší často poprvé a začne si zjišťovat informace, jak se zde žije, jaké jsou životní náklady, co město nabízí. Má hodně dotazů a trochu obav. Když se pro dobrodružství ve střední Evropě rozhodne, přijíždí do nového města, bez bytu, bez rodiny a kamarádů, bez znalosti jazyka a prostředí. A právě pro tento moment nabízí město Brno první pomocnou ruku. Nově příchozí potřebuje poradit s ubytováním, vyřízením šalinkarty, otevřením účtu, hledáním lékaře nebo registrací auta. Další kolo otázek se roztáčí, pokud přichází s rodinou a dětmi. Jak přihlásit dítě do školky? Co může dělat manželka na částečný úvazek? Kde může pomáhat jako dobrovolník? Jaké jsou v Brně kroužky a sportoviště?

Odpověď na takové otázky zná tým poradců Brno Expat Centra. Po třinácti letech fungování už je málokterý dotaz překvapí. Konzultanti jsou dostupní online e-mailem, telefonicky i pro osobní schůzku.

Největší díl práce centra stabilně zabírají právě konzultace a asistence jednotlivým expatům. Pro nově příchozí je také důležité vytváření kontaktů a rozšiřování sociálních sítí s místními i s dalšími cizinci. Proto BEC pořádá odborná či neformální setkání jako semináře, výlety nebo akce pro rodiny. Pravidelně vítá nové Brňany a Brňanky na setkání Ahoy Brno, kde předává nejzákladnější informace o městu a jak se v něm vyznat. Jednou ročně pak reprezentační skupinu uvítá sama primátorka.

Speciálně se BEC zaměřuje třeba na partnery/partnerky (manžele/manželky), kteří následovali zahraničního odborníka za jeho zaměstnáním do Brna, a až na místě hledají své vlastní uplatnění. Expat centrum ví, že ve městě musí být spokojení oba, aby v Brně zůstali co nejdéle.

Jednou za rok (na jaře) centrum pořádá Brno Expat Fair, což je veletrh všeho, co Brno pro život cizincům nabízí. Pod jednou střechou se tak můžou prezentovat veřejné služby, spolky, kluby, aktivity i komerční nabídky pro cizince v Brně. Na letošní akci přišlo přes 1 300 účastníků. Fotky i krátké video jsou dostupné zde.

 

Kontakt pro média

Radka Loukotová

redaktorka Tiskového střediska MMB

Kontakt pro média

Marie Lungová

Brno Expat Centre Communication Manager

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.