Třicítka bytů slouží k sociálnímu bydlení - Tiskový servis

Třicítka bytů slouží k sociálnímu bydlení

  • 08. ledna 2020
  • 2 minuty čtení

Rada města Brna na svém dnešním jednání schválila dokument, který je podmínkou pro získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení.“ Jedná se o byty v ulicích Bratislavská, Cejl, Koliště, Křídlovická, Plynárenská, Příční, Přízova, Rumiště, Stará, Špitálka a Václavská.

„Byty poskytla městská část Brno-střed. Byly ve špatném technickém stavu, proto bylo nutné provést úpravy. Rekonstrukce skončila loni v září a byty jsou nyní začleněny do sociálního bytového fondu města,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Většina bytů je už dneska zabydlených, využili jsme je v rámci projektu Pilotní testování Koncepce sociálního bydlení v Brně. Novou šanci do života tak dostali lidé žijící do té doby na ulici, v noclehárnách nebo azylových domech,“ popsal náměstek primátorky Robert Kerndl a dodal: „Sociální bydlení zahrnuje i pomoc sociálních pracovníků, kteří reagují na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Věřím, že kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory pomůže lidem, kteří se ocitnou v nouzi, zlepšit život i v dalších oblastech. Může napomoci ke snížení sociálního vyloučení, stabilizaci financí, vzdělávání a zaměstnanosti nebo například zlepšit přístup ke zdravotní péči.“

Fyzická realizace projektu začala zahájením stavebních prací v červenci 2018 a skončila v září 2019. „Celkové náklady na rekonstrukci činily 28,9 milionů Kč, dotace by měla pokrýt 90 %, předpokládá se tedy ve výši 26 milionů korun. Její přijetí, kterým se zavážeme k udržitelnosti projektu (tedy k provozu bytů jako sociálních) po dobu 20 let, očekáváme v dubnu letošního roku,“ doplnil náměstek primátorky Oliver Pospíšil.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Další články z rubriky