Tramvajový tunel na Žabovřeské je proražený. Práce se přesouvají do jeho vnitřních částí

  • 19. srpna 2021
Zásadního milníku dnes dosáhla stavba Velkého městského okruhu Žabovřeská. Byl proražen tunel, který stavbaři budují pro tramvajovou dopravu. Proražení je důležitým krokem, následovat budou práce na vnitřku tunelu, únikové štole, opěrných zdech a dalších prvcích.

„Ražená část tunelu měří 334 metrů, celková délka je 501 metrů. Odstřely skály začaly letos 3. května a podařilo se je zatím zvládnout bez výraznějších dopravních omezení. Lidem z přilehlých lokalit se omlouváme za vyšší míru hluku i prašnosti, kterou s sebou práce přinesly, a děkujeme jim za jejich trpělivost. Rozumíme, že dočasný diskomfort spojený s pracemi byl nepříjemnou komplikací letošního léta,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Přeložením tramvajové trati do připravovaného tunelu se vytvoří prostor pro rozšíření přetížené silnice. „Obdivuji rychlost stavebníků, se kterou pracují. Věřím, že tunelem už v lednu 2023 projedou první tramvaje linky 1,“ připomněl ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Práce na VMO Žabovřeská zatím pokračují podle harmonogramu. „Při odstřelech jsme použili 13 tun trhaviny a vyvezlo se celkem 30 tisíc m3 zeminy. V tunelu je nyní nutné udělat vnitřní část, únikovou štolu, dále jsou na stavbě v plánu v nejbližší době opěrné zdi nebo lávka pro pěší,“ shrnul ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Stavba Velkého městského okruhu Žabovřeská začala první etapou v roce 2018. Stavbaři nejdříve pracovali na části mezi Kníničským a Kamenomlýnským mostem. Tyto práce dokončili letos na jaře, kdy se přesunuli dál směrem k Pisárkám. Projekt má za cíl odstranit zúžení mezi dvěma již vybudovanými úseky městského okruhu. Silnice se rozšíří díky přesunutí tramvaje do tunelu a doprava v této oblasti se tak stane plynulejší. Dokončení stavby je plánováno na rok 2024. Na stavbě se podílí město Brno a Ředitelství silnic a dálnic. Druhá etapa projektu vyjde přibližně na miliardu korun. 

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy