Přeskočit na obsah

Tomáš Moravec byl jmenován generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno, a.s.

25. listopadu 2021
Ing. Tomáš Moravec byl jmenován novým generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno, a.s. Funkce se ujme 1. 12. 2021 a na této pozici vystřídá Ing. Jiřího Kuliše, kterému k 30. 11. 2021 skončí smlouva. Výběrem nového generálního ředitele se podařilo zajistit kontinuitu ve vedení společnosti, která musí v současné době opět pružně reagovat na vývoj pandemické situace.

Výběrové řízení bylo čtyřkolové a probíhalo od 19. 7. 2021 do 10. 11. 2021, kdy výběrová komise zasedla k závěrečnému jednání. „Přihlásilo se celkem 66 uchazečů, z nichž k osobním pohovorům prvního kola bylo pozváno 10 vybraných kandidátů. Kandidáti dále absolvovali psychodiagnostiku osobnosti a formou prezentace představili své vize před výběrovou komisí složenou ze členů představenstva

a zástupců vlastníka společnosti. Do nejužšího kola byli vybráni dva kandidáti, pánové Petr Vokřál a Tomáš Moravec. Oba měli velkou výhodu ve znalosti veletržního prostředí a společnosti jako takové,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výběrová komise doporučila silou 10 hlasů z 11 přítomných členů ke jmenování Tomáše Moravce, dosavadního obchodního ředitele společnosti. Volba byla potvrzena dne 25. 11. 2021 na jednání představenstva společnosti.

Představenstvo společnosti rozhodlo o nástupci ve funkci generálního ředitele s ohledem na zachování kontinuity řízení a zejména s důrazem na další rozvoj veletržnictví v Brně. Tomáš Moravec přesvědčil komisi a zastupitele nejen svými zkušenostmi v oboru, ale také svými vazbami na hlavní hráče veletržního průmyslu. Důležitou roli hrály také zkušenosti s vedením lidí a řízením velké části společnosti.

Za představenstvo společnosti věřím, že jsme vybrali kandidáta s největšími zkušenostmi v oboru, který navíc zná do detailů chod firmy a může plynule navázat na práci dosavadního generálního ředitele pana Jiřího Kuliše,“ řekl k výběru generálního ředitele Tomáš Kratochvíl, předseda představenstva společnosti.   

Tomáš Moravec celý svůj dosavadní profesní život zasvětil veletrhům a vyrostl v duchu Baťovské školy z obchodního referenta až na post obchodního ředitele. Působí tedy více jak 20 let ve firmě, z nichž 18 let ve vrcholových manažerských pozicích. To jsou unikátní příležitosti, které Moravec využíval k poznání tematiky pořádání veletrhů z pozice pořadatele veletrhů i realizátora zázemí pro vystavovatele.

Svou pozici má také ve veletržním průmyslu, konkrétně ve výkonném výboru celosvětové organizace OSPI i předsednictvu Asociace výstavářských firem ČR. Zde jedná ve prospěch veletržního průmyslu v ČR a ve městě Brně s cílem jeho posílení i aktuálně opětovného restartu v novém, epidemií covidu-19 změněném prostředí.

Zkušenost nového generálního ředitele s vedením celého obchodního úseku je unikátní a v historii společnosti jedinečná.

Pozici generálního ředitele nevnímám implicitně jako příležitost kariérního růstu, ale jako možnost zhodnotit unikátní letité oborové zkušenosti, prokázat získané manažerské dovednosti i dovednosti leadershipu. Rád bych obohatil rozvoj firmy novým pohledem na téma veletrhů i rozvoje veletržního areálu BVV v souladu se zájmy vlastníka tak, aby společnost Veletrhy Brno byla vnímána jako nedílná součást města Brna,“ sdělil ke svému jmenování Tomáš Moravec, nový generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Tomáš Moravec vystřídá ve funkci Ing. Jiřího Kuliše. Ten byl generálním ředitelem od prosince 2009 a provedl firmu těžkými roky ekonomické krize a zejména bezprecedentním covidovým obdobím, které firmu paralyzovalo ve většině minulého a větší polovině letošního roku. Má nemalou zásluhu nejen na zachování veletržního průmyslu jako celku, ale zejména na zachování veletrhů v Brně, pro které je toto odvětví průmyslu jedním ze zásadních ve městě.

Věřím, že Veletrhy Brno budou hrát nadále vedoucí roli ve veletržním průmyslu ve středoevropském regionu. Svému nástupci přeji, aby byl ve vedení společnosti úspěšný a dokázal ji provést nelehkým obdobím, které ještě neskončilo,“ konstatoval na závěr svého působení ve společnosti dosavadní generální ředitel Jiří Kuliš

Rád bych upřímně poděkoval dosavadnímu generálnímu řediteli Jiřímu Kulišovi, který pro společnost odvedl obrovský kus práce, provedl firmu krizovými roky a zasadil se o zachování veletrhů ve městě Brně. Zároveň bych rád poděkoval za vzájemnou spolupráci a popřál mu do dalších let vše dobré,“ doplnil závěrem

za představenstvo firmy Tomáš Kratochvíl.

Členy výběrové komise byli nejen členové představenstva společnosti, ale také primátorka Markéta Vaňková a její náměstci.

Především bych velmi ráda poděkovala stávajícímu generálnímu řediteli panu Jiřímu Kulišovi. Ve svém působení byl velkou oporou společnosti zejména v dobách pandemie. Díky mnoha jeho úspěchům mají veletrhy na co navazovat. Do další životní etapy mu přeji hodně štěstí a úspěchů.  Současně přeji panu Moravcovi, aby byl minimálně stejně úspěšným generálním ředitelem,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková

Kontakt pro média:
Ing. Jaroslav Bílektiskový mluvčí Veletrhy Brno, a. s.jbilek@bvv.cz

+420 602 584 376

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.