Titul Učitel roku letos získá šest kantorů - Tiskový servis

Titul Učitel roku letos získá šest kantorů

  • 10. března 2021
  • 2 minuty čtení

U příležitosti Dne učitelů město Brno ocení pedagogy titulem Učitel roku 2021. Letos bude navíc uděleno Čestné uznání za vedení školy v době krizového opatření.

Podáno bylo 34 návrhů na ocenění 32 pedagogických pracovníků. Pedagogy k ocenění mohli navrhnout ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol, členové školské rady, městské části, členové Komise RMB pro výchovu a vzdělávání nebo ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI.

„Jsem ráda, že se komise rozhodla udělit i Čestné uznání za zásluhy v oblasti dlouhodobé výchovné vzdělávací péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a především za vedení školy k zajištění péče o děti a mládež v době přijetí krizového opatření. To získá ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b RNDr. Jarmila Bavlnková,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K rozhodujícím kritériím pro výběr oceněných patří vedle mimořádné pedagogické, odborné a publikační činnosti i uplatnění moderních a efektivních vzdělávacích metod.

„Ocenění v kategorii „Výrazná pedagogická osobnost roku“ získá mezi mateřskými školami Hana Vaňková z MŠ Brno, Štolcova 51. Mezi učiteli prvního stupně základních škol je obdrží Mgr. Pavel Hodál ze ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 a za druhý stupeň základních škol Mgr. Rostislav Maršálek ze ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

„V kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost" bude vyznamenána Dáša Hýblová z MŠ Brno, Šaumannova 20. Ocenění za první stupeň získá Mgr. Eva Klailová ze ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské náměstí 44 a za druhý stupeň bude oceněna Mgr. Irena Procházková ze ZŠ Brno, Horácké náměstí 13,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Slavnostní předání ocenění se z důvodů špatné pandemické situace v březnu neuskuteční. Náhradní termín bude upřesněn.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky