Přeskočit na obsah

Titul Učitel roku letos získá šest kantorů

10. března 2021
U příležitosti Dne učitelů město Brno ocení pedagogy titulem Učitel roku 2021. Letos bude navíc uděleno Čestné uznání za vedení školy v době krizového opatření.

Podáno bylo 34 návrhů na ocenění 32 pedagogických pracovníků. Pedagogy k ocenění mohli navrhnout ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol, členové školské rady, městské části, členové Komise RMB pro výchovu a vzdělávání nebo ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI.

„Jsem ráda, že se komise rozhodla udělit i Čestné uznání za zásluhy v oblasti dlouhodobé výchovné vzdělávací péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a především za vedení školy k zajištění péče o děti a mládež v době přijetí krizového opatření. To získá ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b RNDr. Jarmila Bavlnková,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K rozhodujícím kritériím pro výběr oceněných patří vedle mimořádné pedagogické, odborné a publikační činnosti i uplatnění moderních a efektivních vzdělávacích metod.

„Ocenění v kategorii „Výrazná pedagogická osobnost roku“ získá mezi mateřskými školami Hana Vaňková z MŠ Brno, Štolcova 51. Mezi učiteli prvního stupně základních škol je obdrží Mgr. Pavel Hodál ze ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 a za druhý stupeň základních škol Mgr. Rostislav Maršálek ze ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

„V kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost" bude vyznamenána Dáša Hýblová z MŠ Brno, Šaumannova 20. Ocenění za první stupeň získá Mgr. Eva Klailová ze ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské náměstí 44 a za druhý stupeň bude oceněna Mgr. Irena Procházková ze ZŠ Brno, Horácké náměstí 13,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Slavnostní předání ocenění se z důvodů špatné pandemické situace v březnu neuskuteční. Náhradní termín bude upřesněn.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.