Přeskočit na obsah

Titul Učitel roku letos získá šest kantorů

10. března 2021

U příležitosti Dne učitelů město Brno ocení pedagogy titulem Učitel roku 2021. Letos bude navíc uděleno Čestné uznání za vedení školy v době krizového opatření.

Podáno bylo 34 návrhů na ocenění 32 pedagogických pracovníků. Pedagogy k ocenění mohli navrhnout ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol, členové školské rady, městské části, členové Komise RMB pro výchovu a vzdělávání nebo ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI.

„Jsem ráda, že se komise rozhodla udělit i Čestné uznání za zásluhy v oblasti dlouhodobé výchovné vzdělávací péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a především za vedení školy k zajištění péče o děti a mládež v době přijetí krizového opatření. To získá ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b RNDr. Jarmila Bavlnková,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K rozhodujícím kritériím pro výběr oceněných patří vedle mimořádné pedagogické, odborné a publikační činnosti i uplatnění moderních a efektivních vzdělávacích metod.

„Ocenění v kategorii „Výrazná pedagogická osobnost roku“ získá mezi mateřskými školami Hana Vaňková z MŠ Brno, Štolcova 51. Mezi učiteli prvního stupně základních škol je obdrží Mgr. Pavel Hodál ze ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 a za druhý stupeň základních škol Mgr. Rostislav Maršálek ze ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

„V kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost" bude vyznamenána Dáša Hýblová z MŠ Brno, Šaumannova 20. Ocenění za první stupeň získá Mgr. Eva Klailová ze ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské náměstí 44 a za druhý stupeň bude oceněna Mgr. Irena Procházková ze ZŠ Brno, Horácké náměstí 13,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Slavnostní předání ocenění se z důvodů špatné pandemické situace v březnu neuskuteční. Náhradní termín bude upřesněn.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.