Přeskočit na obsah

Tisková zprávy ze schůze RMB č. R8/042 konané 18. 9. 2019

18. září 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu města městské části Brno-Jundrov, v případě, že o zápůjčku požádá Zastupitelstvo městské části Brno-Jundrov; 4

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 ve výši 65 000 Kč Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje na projekt „Plyšový pes záchranář, hračka pro dětské pacienty“. Dále poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 33 500 Kč Společnosti pro ranou péči na projekt „Dovybavení a prezentace nové pobočky“; 21 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 80 tisíc Kč školním jídelnám, mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem na podporu dietního stravování ve městě Brně; 24 více tisková zpráva

-    MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku, a to nemovitosti v areálu Drobného 26 (Arnoldova vila) a jejího předání Muzeu města Brna k hospodaření; 25 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    zařazení investiční akce "Revitalizace Staré Ponávky – etapa 11 – soutok se Svratkou" s celkovými náklady 10 milionů Kč do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna; 29 více tisková zpráva

-    záměr výstavby „Bytový dům V Aleji“ a schvaluje zařazení této akce s celkovými náklady 150 milionů Kč a dobou realizace 2019–2023 do závazného plánu kapitálových výdajů města; 83 více tisková zpráva

-    uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh`s International Award Czech Republic Foundation. Ta se týká výpůjčky Velkého zasedacího sálu a Rytířského sálu v budově Nové radnice v Brně dne 25. 11. 2019 za účelem uspořádání slavnostní ceremonie – předávání certifikátů úspěšným absolventům tohoto programu; 88 více tisková zpráva

-    novou koncepci vjezdů do regulované oblasti; 120 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    závěrečnou zprávu festivalu Maraton hudby 2019; 39 více tisková zpráva

-    informaci společnosti STAREZ-SPORT o plánovaném prodeji mantinelů odinstalovaných ze DRFG arény a aktuálně uskladněných v budově na ulici Drobného 45a spolku TJ STADION BRNO. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a spolkem TJ STADION BRNO v téže budově; 93

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.