Přeskočit na obsah

Tisková zprávy ze schůze RMB č. R8/042 konané 18. 9. 2019

18. září 2019
RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu města městské části Brno-Jundrov, v případě, že o zápůjčku požádá Zastupitelstvo městské části Brno-Jundrov; 4

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 ve výši 65 000 Kč Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje na projekt „Plyšový pes záchranář, hračka pro dětské pacienty“. Dále poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 33 500 Kč Společnosti pro ranou péči na projekt „Dovybavení a prezentace nové pobočky“; 21 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 80 tisíc Kč školním jídelnám, mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem na podporu dietního stravování ve městě Brně; 24 více tisková zpráva

-    MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku, a to nemovitosti v areálu Drobného 26 (Arnoldova vila) a jejího předání Muzeu města Brna k hospodaření; 25 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    zařazení investiční akce "Revitalizace Staré Ponávky – etapa 11 – soutok se Svratkou" s celkovými náklady 10 milionů Kč do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna; 29 více tisková zpráva

-    záměr výstavby „Bytový dům V Aleji“ a schvaluje zařazení této akce s celkovými náklady 150 milionů Kč a dobou realizace 2019–2023 do závazného plánu kapitálových výdajů města; 83 více tisková zpráva

-    uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh`s International Award Czech Republic Foundation. Ta se týká výpůjčky Velkého zasedacího sálu a Rytířského sálu v budově Nové radnice v Brně dne 25. 11. 2019 za účelem uspořádání slavnostní ceremonie – předávání certifikátů úspěšným absolventům tohoto programu; 88 více tisková zpráva

-    novou koncepci vjezdů do regulované oblasti; 120 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    závěrečnou zprávu festivalu Maraton hudby 2019; 39 více tisková zpráva

-    informaci společnosti STAREZ-SPORT o plánovaném prodeji mantinelů odinstalovaných ze DRFG arény a aktuálně uskladněných v budově na ulici Drobného 45a spolku TJ STADION BRNO. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a spolkem TJ STADION BRNO v téže budově; 93

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.