Tisková zprávy ze schůze RMB č. R8/042 konané 18. 9. 2019 - Tiskový servis

Tisková zprávy ze schůze RMB č. R8/042 konané 18. 9. 2019

  • 18. září 2019
  • 2 minuty čtení

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu města městské části Brno-Jundrov, v případě, že o zápůjčku požádá Zastupitelstvo městské části Brno-Jundrov; 4

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 ve výši 65 000 Kč Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje na projekt „Plyšový pes záchranář, hračka pro dětské pacienty“. Dále poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 33 500 Kč Společnosti pro ranou péči na projekt „Dovybavení a prezentace nové pobočky“; 21 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 80 tisíc Kč školním jídelnám, mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem na podporu dietního stravování ve městě Brně; 24 více tisková zpráva

-    MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku, a to nemovitosti v areálu Drobného 26 (Arnoldova vila) a jejího předání Muzeu města Brna k hospodaření; 25 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    zařazení investiční akce "Revitalizace Staré Ponávky – etapa 11 – soutok se Svratkou" s celkovými náklady 10 milionů Kč do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna; 29 více tisková zpráva

-    záměr výstavby „Bytový dům V Aleji“ a schvaluje zařazení této akce s celkovými náklady 150 milionů Kč a dobou realizace 2019–2023 do závazného plánu kapitálových výdajů města; 83 více tisková zpráva

-    uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh`s International Award Czech Republic Foundation. Ta se týká výpůjčky Velkého zasedacího sálu a Rytířského sálu v budově Nové radnice v Brně dne 25. 11. 2019 za účelem uspořádání slavnostní ceremonie – předávání certifikátů úspěšným absolventům tohoto programu; 88 více tisková zpráva

-    novou koncepci vjezdů do regulované oblasti; 120 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    závěrečnou zprávu festivalu Maraton hudby 2019; 39 více tisková zpráva

-    informaci společnosti STAREZ-SPORT o plánovaném prodeji mantinelů odinstalovaných ze DRFG arény a aktuálně uskladněných v budově na ulici Drobného 45a spolku TJ STADION BRNO. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a spolkem TJ STADION BRNO v téže budově; 93

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Další články z rubriky