Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/050 konané 13. 11. 2019

13. listopadu 2019

RMB schvaluje

-    smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi statutárním městem Brnem
a Jihomoravským krajem na realizaci akce „Janáčkovo kulturní centrum v Brně – II. etapa“. Rada města Brna v září souhlasila (v souladu s Memorandem o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Janáčkova kulturního centra, uzavřeným v říjnu 2016 mezi Ministerstvem kultury ČR, Jihomoravským krajem
a statutárním městem Brnem) s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2019 ve výši 25 milionů Kč na financování tohoto projektu. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo poskytnutí dotace, která bude použita na náklady spojené se zpracováním části projektové dokumentace, a to dokumentace pro stavební povolení. Celkové náklady za její zpracování činí 39 milionů Kč vč. DPH; 52

RMB souhlasí

-    s uložením ostatků operní pěvkyně Marie Steinerové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna ve skupině hrobů H5E, hrobové místo č. 9. Marie Steinerová (10. 1. 1923 – 14. 1. 2019) byla dlouholetou sólistkou Janáčkovy opery, pedagožkou nejprve na brněnské konzervatoři, poté několik desítek let na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2005 získala Cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru opera. Svým hlasem, technikou, muzikálností, hereckým talentem
a bezprostředností hereckého projevu se Marie Steinerová zařadila do galerie nejvýznamnějších osobností spjatých s brněnským operním divadlem; 21

-    s uložením ostatků skladatele a hudebníka Oldřicha Veselého na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna ve skupině hrobů H5E, hrobové místo č. 28. Oldřich Veselý (13. 11. 1948 – 17. 1. 2018) byl brněnskou osobností, která během svého života významně ovlivňovala hudební dění ve městě Brně. Tento vynikající hudební skladatel, hráč na klávesové nástroje i zpěvák se stal nepostradatelným členem několika významných hudebních skupin (Synkopy 61, Blue Effect). Podílel se na četných divadelních inscenacích pro Mahenovu činohru Národního divadla v Brně nebo komponoval hudbu pro festival Ignis Brunensis. Oldřich Veselý byl člověk s velkým přesahem do mnoha dalších oblastí, kterých se jeho hudba dotýká (kromě koncertní činnosti např. film, televize apod.); 22

-    s prohlášením hrobu prof. PhDr. Jiřího Sejbala, CSc., na Ústředním hřbitově města Brna za čestný. Profesor Jiří Sejbal (19. 10. 1929 – 18. 8. 2004) byl dlouholetým ředitelem Moravského zemského muzea, kde nejprve působil jako vedoucí Numismatického oddělení. Přispěl velkou měrou k tomu, aby se
z numismatiky stala samostatná vědecká disciplína se svou vlastní metodikou práce. Jiří Sejbal se zaměřoval především na moravské mincovnictví ve středověku a byl autorem mnoha významných prací,
z nichž některé byly uveřejněny v zahraničních odborných časopisech. Působil také jako redaktor vědeckých časopisů a věnoval se přednášení na několika vysokých školách. Byl členem mezinárodních výborů pro archeologická a historická muzea, v numismatických společnostech Rakouska, Francie
a Rumunska nebo členem Národního komitétu ICOM při organizaci UNESCO. V roce 1997 byl zvolen čestným členem Mezinárodní numismatické komise v Londýně; 23


Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.