Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/044 konané 2. 10. 2019

02. října 2019
RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období
2020–2021. Jde o v pořadí druhý prováděcí dokument Strategie politiky statutárního města Brna
v oblasti drog a závislostí na období 2018–2021. Strategie i akční plán by měly sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a zároveň napomoci destigmatizaci osob se závislostním chováním. Vytvoření akčního plánu 2020–2021 předcházela setkání s odborníky a průběžné evaluace minulého akčního plánu, ten však bude možné vyhodnotit v plném rozsahu až po uplynutí doby jeho trvání; 31

RMB schvaluje

-    návrh dalšího postupu spolupráce statutárního města Brna a společnosti Teplárny Brno, a. s., při plánování výstavby chytré čtvrti v lokalitě Špitálka; 15 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Hvězdárny a planetária Brno, p. o., Jiřího Duška ve funkci; 1a více tisková zpráva

RMB jmenuje

-    Davida Grunda jako zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka Víta Berana do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Safari – přístavba stájí pro žirafy“ zajišťované Zoo Brno; 9 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.