Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/041 konané dne 11. 9. 2019

11. září 2019
RMB bere na vědomí

-    výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a jmenuje do funkce Ing. Miroslava Foltýna s účinností od 16. 9. 2019; 1c

RMB souhlasí

-    se zpracováním investičního záměru na akci „Park Lužánky – cukrárna“. Předmětem je přestavba stávajícího objektu poblíž ulice Pionýrská (který kdysi sloužil podobnému účelu) a výstavba nového přiléhajícího altánu. Díky tomu vznikne prostor pro sezonní kulturní akce i zázemí pro návštěvníky parku v podobě drobného občerstvení. Provozoval by ho správce parku – městská společnost Veřejná zeleň města Brna. Realizace se předpokládá v roce 2020; 16

-    se záměrem nabytí nemovitých a movitých věcí v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví Tréninkového centra mládeže 1. FC Brno, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna; 37 více tisková zpráva

RMB vyhlašuje

-    výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří; 1d

RMB vybírá

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na návrh a realizaci náhrobku prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku akad. architekta Miroslava Vochty. Prof. Paleček (3. 10. 1930 – 30. 10. 2018) byl významným biochemikem, který stál u zrodu nové vědecké disciplíny – elektrochemie nukleových kyselin. Velmi důležitá byla jeho spolupráce s centrem RECAMO Masarykova onkologického ústavu. Na jejím základě nalezl postup, jak zkoumat interakci jednoho konkrétního proteinu s DNA. Tento protein rozpozná, když je DNA
v buňce poškozená, což by mohl být zárodek rakoviny, a dokáže i nastartovat „léčebný“ proces. Objev tak může přispět jak k diagnostice, tak k léčbě rakoviny. Právě s motivem struktury DNA pracuje vítězný návrh. Autor jej podle smlouvy vyhotoví ještě letos, město za náhrobek zaplatí 135 tisíc Kč; 24

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na návrh a realizaci náhrobku prof. Ing. arch. Ivana Rullera na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku prof. ak. sochaře Tomáše Rullera. Prof. Ruller (17. 11. 1926 – 25. 3. 2018) byl pedagogem a významným reprezentantem funkcionalistického proudu moderní architektury. Po sametové revoluci byl prvním demokraticky zvoleným děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění včetně Ceny města Brna za celoživotní architektonické dílo v oblasti architektura a urbanismus (1994) nebo medaile prezidenta republiky Za zásluhy 2. stupně v oblasti umění. Vítězný návrh, jehož autorem je Rullerův syn, odmítá tradiční figurální řešení a volí čisté architektonické tvarosloví založené na geometrických prvcích odkazujících k historické tradici a blízkých zednářským prvkům jako klíčovému zájmu prof. Rullera. Náhrobek bude podle smlouvy městu předán v listopadu letošního roku, jeho cena je 461 tisíc Kč; 25

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" nabídku společnosti Tocháček, spol. s r. o.; 74 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.