Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/041 konané dne 11. 9. 2019

11. září 2019
RMB bere na vědomí

-    výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a jmenuje do funkce Ing. Miroslava Foltýna s účinností od 16. 9. 2019; 1c

RMB souhlasí

-    se zpracováním investičního záměru na akci „Park Lužánky – cukrárna“. Předmětem je přestavba stávajícího objektu poblíž ulice Pionýrská (který kdysi sloužil podobnému účelu) a výstavba nového přiléhajícího altánu. Díky tomu vznikne prostor pro sezonní kulturní akce i zázemí pro návštěvníky parku v podobě drobného občerstvení. Provozoval by ho správce parku – městská společnost Veřejná zeleň města Brna. Realizace se předpokládá v roce 2020; 16

-    se záměrem nabytí nemovitých a movitých věcí v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví Tréninkového centra mládeže 1. FC Brno, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna; 37 více tisková zpráva

RMB vyhlašuje

-    výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří; 1d

RMB vybírá

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na návrh a realizaci náhrobku prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku akad. architekta Miroslava Vochty. Prof. Paleček (3. 10. 1930 – 30. 10. 2018) byl významným biochemikem, který stál u zrodu nové vědecké disciplíny – elektrochemie nukleových kyselin. Velmi důležitá byla jeho spolupráce s centrem RECAMO Masarykova onkologického ústavu. Na jejím základě nalezl postup, jak zkoumat interakci jednoho konkrétního proteinu s DNA. Tento protein rozpozná, když je DNA
v buňce poškozená, což by mohl být zárodek rakoviny, a dokáže i nastartovat „léčebný“ proces. Objev tak může přispět jak k diagnostice, tak k léčbě rakoviny. Právě s motivem struktury DNA pracuje vítězný návrh. Autor jej podle smlouvy vyhotoví ještě letos, město za náhrobek zaplatí 135 tisíc Kč; 24

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na návrh a realizaci náhrobku prof. Ing. arch. Ivana Rullera na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku prof. ak. sochaře Tomáše Rullera. Prof. Ruller (17. 11. 1926 – 25. 3. 2018) byl pedagogem a významným reprezentantem funkcionalistického proudu moderní architektury. Po sametové revoluci byl prvním demokraticky zvoleným děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění včetně Ceny města Brna za celoživotní architektonické dílo v oblasti architektura a urbanismus (1994) nebo medaile prezidenta republiky Za zásluhy 2. stupně v oblasti umění. Vítězný návrh, jehož autorem je Rullerův syn, odmítá tradiční figurální řešení a volí čisté architektonické tvarosloví založené na geometrických prvcích odkazujících k historické tradici a blízkých zednářským prvkům jako klíčovému zájmu prof. Rullera. Náhrobek bude podle smlouvy městu předán v listopadu letošního roku, jeho cena je 461 tisíc Kč; 25

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" nabídku společnosti Tocháček, spol. s r. o.; 74 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.