Tisková konference Mendelův skleník znovu ožívá – za účasti primátorky M. Vaňkové a 1. náměstka prim...

  • 24. února 2022 09:30
  • Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 1, refektář