Přeskočit na obsah

Teplárny modernizují provoz na Obřanské. Štěpku do nového kotle budou dodávat Lesy města Brna

15. prosince 2021

Městská společnost Teplárny Brno postupně modernizuje provoz na své pobočce na Obřanské 60. Před jedenácti lety se zde přestal spalovat mazut, v roce 2016 byly zprovozněny kotle na zemní plyn. Dalším krokem, který doplní zdejší výrobu tepla, bude stavba nového kotle na dřevní štěpku. Tu budou Teplárnám na základě koncernového pokynu dodávat Lesy města Brna.

Brněnské teplárny pokračují v modernizaci soustavy, která dodává teplo do desetitisíců domácností a firem. Postupně vyměňují parovody za horkovody, změny také doznává samotná výroba tepla. Ta se ekologizuje, a to například díky výměně kotlů, které již nespalují mazut, ale zemní plyn a případně dřevní štěpku. Na pracovišti Brno-sever, které se nachází na ulici Obřanská, kotle na zemní plyn již vyrábí teplo v moderních horkovodních kotlích od roku 2016, nyní chtějí Teplárny do provozu přidat i kotel na dřevní štěpku. O zajištění tohoto paliva se postarají Lesy města Brna, a to na základě koncernového pokynu. Předběžné zajištění dodávek štěpky je také důležitým faktorem pro splnění podmínek dotačního programu HEAT 2/2021, vypsaného v rámci tzv. Modernizačního fondu,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková

Vybudováním kotle pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využitím spalování biomasy, který by doplnil stávající horkovodní zařízení na výrobu tepla, následují Teplárny Brno trendy ve výrobě energií. „Kromě přínosu pro životní prostředí, který by zařízení využívající stoprocentně obnovitelný zdroj znamenalo, je hlavním důvodem pro jeho vybudování také snížení závislosti na zemním plynu při výrobě tepla a také elektrické energie. Lesy města Brna by dodávaly Teplárnám štěpku v minimálním množství 80 000 tun ročně, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Cena bude složena ze dvou složek. První je cena za primární energii (absolutní sušinu) v dodaném palivu, další pak cena za náklady na manipulaci, uskladnění, zohlednění snížení hmotnosti v době dlouhodobého uskladnění a dopravu. Výhodou je, že se bude materiál vozit na Obřanskou po železnici, každý den by to měl být zhruba jeden vlak,“ doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Městská společnost Teplárny Brno plánuje začít se samotnou stavbou kotle na štěpku v průběhu příštího roku, investice přijde na téměř 2 miliardy korun. „Modernizace provozu Brno-sever začne přípravnými pracemi již od letošní zimy a potrvá do roku 2023. Nejdříve budou odstraněny staré kotle a v průběhu přestavby budou nahrazeny kotlem na zpracování dřevního odpadu. První teplo ze štěpky by mělo být do sítě dodáno na podzim roku 2023. Plusem samozřejmě je, že se štěpka bude do areálu vozit výhradně po železnici, takže obyvatelé blízkého okolí provozu se nemusí obávat zvýšené dopravní zátěže na přilehlých ulicích. Další výhodou je, že se dá odpad ze spalování dále využít, například při rekultivacích nebo při opravách cest,“ přiblížil předseda představenstva společnosti Teplárny Brno Jiří Herman.

Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna, aby vyslovilo předchozí souhlas s vydáním koncernového pokynu. Na základě rozhodnutí zastupitelů poté radní budou moci vydat finální koncernový pokyn. 

Bc. Filip Poňuchálek Tiskový mluvčí mobil: +420 773 785 318 e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.