Přeskočit na obsah

Teplárny kupují rozvodnu na výstavišti. Chtějí v lokalitě, kde vznikne i multifunkční hala, dodávat elektřinu

16. června 2021
Teplárny Brno koupí od Veletrhů Brno elektrickou rozvodnu. Umožní jim to vybudovat lokální distribuční soustavu a nabízet spolu s teplem dodávku silové elektřiny za výhodnější ceny z výroby na plánovaných kogeneračních jednotkách v nové multifunkční hale.

Dodávky mohou být využity pro napájení elektřinou také u dalších budovaných objektů, jako je lanovka do kampusu, dobíjecí stanice či parkovací dům. Další možností může být i dodávka chladu z trigenerační výroby.

„Výhodou pro veletrhy bude snížení nákladů na provoz a údržbu stávající rozvodny a příjem za prodej rozvodny a technického kolektoru, dále také přenesení veškeré legislativní a administrativní náročnosti provozu rozvodny na společnost Teplárny Brno,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši 16 356 000 korun, která je plněním, jež vyhoví podmínkám pro osvobození od DPH. Kupní cena movitých i nemovitých věcí byla stanovena znaleckými posudky. S transakcí dnes souhlasila Rada města Brna v působnosti valné hromady obou městem vlastněných obchodních společností, tedy Tepláren Brno a Veletrhů Brno.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.