Tělocvična i specializované učebny: Přístavbu k MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny provede První KEY-STAV, a. s.

  • 03. června 2020
Stavební práce na projektu přístavby Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny dostane na starosti firma První KEY-STAV, a. s. Vítěznou nabídku dnes na základě doporučení komise schválili brněnští radní. Společnost uspěla mezi desítkou nabídek.

Základní a mateřská škola ve Starém Lískovci projde výraznou proměnou. Kromě demolice staré tělocvičny je v plánu také přístavba nového pavilonu. „V prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží bude umístěna tělocvična včetně nezbytného zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží pak bude kmenová učebna, dvě učebny cizích jazyků, učebna pro technické a řemeslné obory a učebna přírodních věd. Samozřejmostí je i zde potřebné zázemí,“ popsal chystaný záměr radní pro oblast investic David Grund.

Komise vybírala z desítky nabídek, které přišly v zadaném termínu. Firma První KEY-STAV, a. s., zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou 29 869 604,35 Kč bez DPH. „Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu se odhaduje na 20 752 000 Kč,“ doplnil Grund.

Bourací a stavební práce by měly začít letos v červenci. Stavební práce by měly trvat jeden rok.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy