Přeskočit na obsah

Technická studie prověří, jak by mohla vypadat nová komunikace vedoucí kolem Červeného kopce od ulice Vinohrady k ulici Kamenice

14. dubna 2021

K urbanistickému rozvoji lokality v okolí Červeného kopce by mohla přispět nová komunikace, která povede okolo jeho vrcholu a propojí území od ulice Vinohrady po ulici Kamenice. Možnosti, kam komunikaci umístit a jak ji realizovat, prověří technická studie. Brněnští radní dnes schválili smlouvu na její vypracování. Jako zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu vybrali na základě doporučení hodnoticí komise firmu Ateliér DPK, s. r. o., která mezi pěti uchazeči podala nejvýhodnější nabídku.

Aby bylo možné zpřístupnit celou lokalitu Červeného kopce a podpořit tak urbanizaci a rozvoj jejího i navazujícího území, je třeba zde v souladu s platným Územním plánem města Brna vybudovat propojovací komunikaci mezi ulicemi Vinohrady, Kamenice a Kejbaly. Touto myšlenkou se už zabývala urbanistická studie Červený kopec (Pelčák a partner architekti 2017), na jejímž základě byl v roce 2020 zpracován investiční záměr. Ten nakonec nebyl schválen, protože studie neposkytovala dostatek podrobností o umístění komunikace, a jako podklad tedy nebyla náležitě přesná. Proto bude nyní pořízena nová studie Komunikace Červený kopec – Vinohrady – Kamenice.

„Lokalita Červený kopec, rozkládající se jihozápadně od středu Brna mezi Svratkou, Štýřicemi a Bohunicemi, je z urbanistického hlediska velmi atraktivní. Abychom mohli tento potenciál využít, musíme tady vybudovat dvoupruhovou komunikaci se zastávkami MHD, díky níž bude území přístupnější a prostupnější. Proto necháváme zpracovat novou, podrobnou technickou studii, která bude reflektovat skutečné prostorové možnosti území i zdejší reálné majetkové vztahy a napoví nám, jak komunikaci přesně situovat a jaké jí dát parametry,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Co se týká parametrů komunikace, je třeba, aby dokumentace zohlednila využití městské hromadné dopravy, nezbytný rozsah chodníků, vhodnost či nemožnost parkování a potřeby cyklistů. Počítat by měla také s umístěním inženýrských sítí, nezbytných pro městskou urbanizaci území,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. „Řešit se bude také uliční uspořádání, a to s ohledem na terén i komplikované majetkoprávní vztahy. Komunikace bude napojena na ulici Kamenice v prostoru u zahrádkářské osady, kde jsou pozemky v majetku města Brna. Pokračovat by měla dále kolem vrcholu kopce s následným napojením na ulici Vinohrady v prostoru severně od bývalého sportovního hřiště. Důležité bude najít kompromis v trasování ulice pro plynulý provoz autobusů či trolejbusů s tím, že bude současně nutné omezit průjezd individuální dopravy, aby se komunikace nestala zkratkou mezi oblastí Bohunic a centrem Brna,“ dodal.

Jako zhotovitele technické studie vybrala hodnoticí komise firmu Ateliér DPK, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu, tedy 250 000 korun bez DPH.

Kromě výše zmíněného zpracuje studie také cenový odhad stavby s možností jejího rozdělení na etapy podle reálného postupu urbanizace území a s koncepční návazností na ostatní infrastrukturu. Prověří také, zda bude nutné dosadit uliční zeleň, a to v koordinaci s budováním inženýrských sítí, veřejného osvětlení či trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.