Přeskočit na obsah

Talentovaní mladí vědci si díky projektu Brno Ph.D. Talent rozdělí téměř devět milionů korun

25. května 2021
Tři sta tisíc korun ročně bude moci využít 25 nadějných vědců do začátku své profesní dráhy, pokud se rozhodnou svým projektem přispět k výzkumu na vybraných brněnských univerzitách a zapojí se do soutěže Brno Ph.D. Talent. Zastupitelé města Brna dnes na svém zasedání rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 9 000 000 Kč JCMM, z. s. p. o., pro financování programu Brno Ph.D. Talent pro roky 2021–2024.

"Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací. Stipendisté z minulých ročníků ukazují, že si ocenění opravdu zasloužili a tvrdě pracují na významných objevech. Ať už se jedná o problémy spojené s mozkovou mrtvicí, na které se specializuje mladá brněnská vědkyně Sandra Thalerová z Masarykovy univerzity, nebo výzkum nástroje pro jednodušší detekci chyb pro velké softwary, kterému se věnuje Jiří Pavela z VUT v Brně,” sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Unikátní projekt motivuje talentované mladé vědce k doktorskému studiu na místních univerzitách a vytváří vědeckou komunitu místních excelentních výzkumníků.

 „Jedním z cílů programu je také lákat zahraniční talentované doktorské studenty k přesídlení do Brna a zahájení jejich vědecké kariéry mezi dalšími významnými místními vědci. A ocenění vědci jsou opravdu z celého světa. Velice si vážíme také podpory a spolupráce ze strany místních univerzit. Jsme rádi, že program podporují a své studenty motivují k přihlášení,“ doplnil Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

 Stipendijní program podporuje rozvoj schopností mladých motivovaných lidí v oblasti strategického řízení výzkumu a upevňuje jejich vazbu na město Brno a region jižní Moravy.

 „Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky," doplnil za organizaci JCMM, z. s. p. o., která se podílí na realizaci programu Brno Ph.D. Talent, ředitel Miloš Šifalda.

Program po tři roky poskytuje doktorandům především stabilní finanční podporu formou doplňkového stipendia. Postará se také o zajištění komplexního programu kariérního rozvoje těchto vybraných stipendistů, kteří se mohou naplno věnovat výzkumu. Brno Ph.D. Talent už za dobu své existence pomohl k vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem Brnem. Na podzim se již nyní připravuje 11. ročník této soutěže. I tentokrát čeká na 25 nejlepších finalistů stipendijní podpora. Každý z nich obdrží 300 000,- Kč po dobu tří let. 

Více informací lze nalézt na webu projektu. 

  Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.