Tady kdyby jako někdo něco. Participativní rozpočet Dáme na vás spustil kampaň k letošnímu ročníku

  • 10. března 2021
Participativní rozpočet Dáme na vás v březnu spustil komunikační kampaň, jejímž účelem je informovat obyvatele města Brna, že každý z nich může rozhodnout o tom, co nového v Brně vznikne a jak se naloží s částí rozpočtu města. Kampaň staví na tom, že mluvit o věcech jen tak je snadné, ale je třeba i něco konkrétního udělat.

Aktuálně se koná pátý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás, kde Brňané rozhodují o 35 milionech, které poputují na realizaci nápadů z řad veřejnosti. Nyní se odehrává fáze navrhování, kdy lidé mohou do 15. května navrhovat nápady pro Brno na www.damenavas.brno.cz a získat tak na každý z nich až tři miliony korun.

Letošní kampaň staví na myšlence, že nejde jen o to, co by kdyby, a představuje participativní rozpočet Dáme na vás jako řešení.

„Cílem Dáme na vás je ukázat lidem, že každý z nich má možnost rozhodnout o tom, jak se naloží s částí rozpočtu města Brna. Lehce úsměvné a provokativní texty, na kterých je letošní komunikace postavena, vybízí nejen k mluvení o věcech, ale též ke konkrétnímu zapojení se,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný. Jednotlivé fáze komunikace budou využívat tištěnou inzerci, venkovní plochy a online prostor.

Každý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás se skládá ze tří fází. V první fázi lidé navrhují nápady pro Brno a souběžně s tím mohou podpořit navržené projekty. Finální fáze je hlasování, kde občané Brna rozhodnou o tom, mezi které nápady se rozdělí 35 milionů.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy