Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích se mohou ucházet o podporu v druhé letošní etapě dotačního titulu Pro Kreativní Brno - Tiskový servis

Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích se mohou ucházet o podporu v druhé letošní etapě dotačního titulu Pro Kreativní Brno

  • 23. března 2022
  • 3 minuty čtení

Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích, tedy v oblastech, jako jsou architektura a veřejný prostor, videohry a hry, módní, grafický, produktový či UX design, multimédia nebo informační a komunikační technologie, mohou opět žádat o podporu. Rada města Brna schválila druhou etapu dotačního titulu Pro Kreativní Brno pro rok 2022.

Dotační titul Pro Kreativní Brno umožňuje pomoci aktivitám, které doposud neměly jinou možnost využít veřejné prostředky, a navazuje na podporu kulturních a kreativních průmyslů, která trvá již od roku 2010.

První dotační program na podporu kulturně-kreativních odvětví byl spuštěn na konci roku 2021, kdy bylo přijato 15 žádostí, z nichž 7 bylo jednorázově finančně podpořeno. „Je tedy zřejmé, že v Brně je o tento typ podpory velký zájem a město může vyhodnotit, které z projektů jsou pro něj přínosné. Typově se jedná o aktivity s ekonomickou hodnotou, které zaměstnávají kreativní profesionály a jsou napojeny na kulturu. Všechny jsou založeny na osobité tvorbě a originalitě a také přispívají do širší ekonomiky města. Dotační titul navíc podporuje a stimuluje mezioborovou spolupráci, může přispět k propagaci subjektů působících v kulturně-kreativních odvětvích na národní i mezinárodní úrovni,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Ne všichni žadatelé však byli v té době schopni přesně definovat svůj projekt, takže se nemohli přihlásit. Druhá etapa by měla poskytnout prostor menším projektům a také těm, které se uskuteční od listopadu 2022 do března 2023. Má tedy saturovat poptávku po vyplnění překlenovacího období.“

Žadatelé mohou předkládat žádosti ve čtyřech projektových oblastech:
•    oblast Propagace – např. obchodní akce, odborné veletrhy vč. zahraničních prezentací,
•    oblast Edukace – např. výstavy, odborná sympozia, workshopy, odborné články o KKO v Brně, vč. online akcí,
•    oblast Veřejný prostor – např. podpora v oblasti maloobchodu, designové instalace, oživení veřejných prostranství, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru,
•    oblast Aktuální zadání města nebo potřeb KKO – v této etapě se jedná o tvorbu videoher a her, upcycling v rámci cirkulární ekonomiky a reakci KKO na invazi na Ukrajinu.Harmonogram dotačního programu:
•    vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022
•    termín pro podání přihlášek: 4. 5.–4. 7. 2022
•    hodnocení přihlášek porotou: červenec 2022
•    oznámení o udělení podpory: září 2022
•    uzavření smluv: říjen 2022
•    realizační doba projektů: 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023

Předpokládaný finanční objem na druhou letošní etapu je 500 tisíc korun. Minimální výše udělené dotace je 30 tisíc, maximální 100 tisíc korun na jeden projekt. Garantem a administrátorem dotačního programu je Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách dotace.brno.cz, www.kreativnibrno.cz a www.brno.cz.

Rada města Brna dnes také jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace v rámci dotačního programu na podporu kreativních odvětví pro rok 2022 ve složení:
•    Michal Marciniszyn, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Jakub Hruška, místopředseda Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Barbora Netopilová, JIC, zájmové sdružení právnických osob
•    Markéta Mentelová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
•    Petr Peřinka, Kreativní Praha, z. ú.
•    Martin Příborský, člen Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Jitka Alexová, manažer centra kreativních průmyslů a podnikání, UPPER, FMK UTB ve Zlíně
•    Andrea Burešová, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradnice
•    Ondřej Slach, KSGRR, Fakulta přírodovědecká, Ostravská univerzita v Ostravě, jako náhradník
Celý program vznikl na základě konzultací s JIC, agenturami CzechInvest a CzechTrade, Institutem umění, univerzitami (VUT v Brně, MENDELU), středními školami (SSUD), zástupci KKO, Odborem kultury MMB, organizací Kreativní Praha, z. ú., Odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury České republiky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky