Přeskočit na obsah

Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích se mohou ucházet o podporu v druhé letošní etapě dotačního titulu Pro Kreativní Brno

23. března 2022

Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích, tedy v oblastech, jako jsou architektura a veřejný prostor, videohry a hry, módní, grafický, produktový či UX design, multimédia nebo informační a komunikační technologie, mohou opět žádat o podporu. Rada města Brna schválila druhou etapu dotačního titulu Pro Kreativní Brno pro rok 2022.

Dotační titul Pro Kreativní Brno umožňuje pomoci aktivitám, které doposud neměly jinou možnost využít veřejné prostředky, a navazuje na podporu kulturních a kreativních průmyslů, která trvá již od roku 2010.

První dotační program na podporu kulturně-kreativních odvětví byl spuštěn na konci roku 2021, kdy bylo přijato 15 žádostí, z nichž 7 bylo jednorázově finančně podpořeno. „Je tedy zřejmé, že v Brně je o tento typ podpory velký zájem a město může vyhodnotit, které z projektů jsou pro něj přínosné. Typově se jedná o aktivity s ekonomickou hodnotou, které zaměstnávají kreativní profesionály a jsou napojeny na kulturu. Všechny jsou založeny na osobité tvorbě a originalitě a také přispívají do širší ekonomiky města. Dotační titul navíc podporuje a stimuluje mezioborovou spolupráci, může přispět k propagaci subjektů působících v kulturně-kreativních odvětvích na národní i mezinárodní úrovni,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Ne všichni žadatelé však byli v té době schopni přesně definovat svůj projekt, takže se nemohli přihlásit. Druhá etapa by měla poskytnout prostor menším projektům a také těm, které se uskuteční od listopadu 2022 do března 2023. Má tedy saturovat poptávku po vyplnění překlenovacího období.“

Žadatelé mohou předkládat žádosti ve čtyřech projektových oblastech:
•    oblast Propagace – např. obchodní akce, odborné veletrhy vč. zahraničních prezentací,
•    oblast Edukace – např. výstavy, odborná sympozia, workshopy, odborné články o KKO v Brně, vč. online akcí,
•    oblast Veřejný prostor – např. podpora v oblasti maloobchodu, designové instalace, oživení veřejných prostranství, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru,
•    oblast Aktuální zadání města nebo potřeb KKO – v této etapě se jedná o tvorbu videoher a her, upcycling v rámci cirkulární ekonomiky a reakci KKO na invazi na Ukrajinu.Harmonogram dotačního programu:
•    vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022
•    termín pro podání přihlášek: 4. 5.–4. 7. 2022
•    hodnocení přihlášek porotou: červenec 2022
•    oznámení o udělení podpory: září 2022
•    uzavření smluv: říjen 2022
•    realizační doba projektů: 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023

Předpokládaný finanční objem na druhou letošní etapu je 500 tisíc korun. Minimální výše udělené dotace je 30 tisíc, maximální 100 tisíc korun na jeden projekt. Garantem a administrátorem dotačního programu je Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách dotace.brno.cz, www.kreativnibrno.cz a www.brno.cz.

Rada města Brna dnes také jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace v rámci dotačního programu na podporu kreativních odvětví pro rok 2022 ve složení:
•    Michal Marciniszyn, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Jakub Hruška, místopředseda Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Barbora Netopilová, JIC, zájmové sdružení právnických osob
•    Markéta Mentelová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
•    Petr Peřinka, Kreativní Praha, z. ú.
•    Martin Příborský, člen Komise RMB pro chytré a otevřené město
•    Jitka Alexová, manažer centra kreativních průmyslů a podnikání, UPPER, FMK UTB ve Zlíně
•    Andrea Burešová, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradnice
•    Ondřej Slach, KSGRR, Fakulta přírodovědecká, Ostravská univerzita v Ostravě, jako náhradník
Celý program vznikl na základě konzultací s JIC, agenturami CzechInvest a CzechTrade, Institutem umění, univerzitami (VUT v Brně, MENDELU), středními školami (SSUD), zástupci KKO, Odborem kultury MMB, organizací Kreativní Praha, z. ú., Odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury České republiky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.