Přeskočit na obsah

Studii na využití srážkových vod vypracuje společnost JV PROJEKT VH

20. října 2021
Jak efektivně využívat srážkovou vodu ve městě? To zjistí studie, která zmapuje stav v sedmi městských částech a navrhne konkrétní ekologická řešení u vytipovaných objektů v majetku města Brna. Vypracuje ji společnost JV PROJEKT VH, kterou dnes pro tento účel vybrala Rada města Brna.

„Odborníci z vybrané společnosti vypracují studii proveditelnosti, která prověří možnosti zavedení hospodaření se srážkovými vodami na předem definovaných územích ve stávající zástavbě sedmi městských částí. Dohromady se jedná o území o ploše 386 ha. Zajímavostí je, že se studie nebude věnovat pouze budovám, ale součástí budou i volné plochy a prostranství typu parkoviště, chodníky nebo celé areály. Důraz bude kladen na rozmanitost řešení. Může jít například o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, retenční nádrže, vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Ty se dají využít pro následné zavlažování zeleně. Navržené prvky je možné vzájemně kombinovat,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Studie se bude zabývat sedmi městskými částmi (Bohunice, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Brno-
-sever, Černovice a Židenice) po dobu osmi měsíců. Na základě ujednání bude finální verze dokumentu odevzdána 240 dní po podepsání smlouvy. Město za ni uhradí zhotoviteli 3 075 000 korun bez DPH.

„Na základě výstupů studie budou následně prioritně vytipovány objekty, u kterých bude možné realizovat opatření funkčně a ekonomicky efektivně. V těchto případech se dále předpokládá zpracování projektové dokumentace a následná realizace,“ doplnil Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.