Přeskočit na obsah

Studii na využití srážkových vod vypracuje společnost JV PROJEKT VH

20. října 2021

Jak efektivně využívat srážkovou vodu ve městě? To zjistí studie, která zmapuje stav v sedmi městských částech a navrhne konkrétní ekologická řešení u vytipovaných objektů v majetku města Brna. Vypracuje ji společnost JV PROJEKT VH, kterou dnes pro tento účel vybrala Rada města Brna.

„Odborníci z vybrané společnosti vypracují studii proveditelnosti, která prověří možnosti zavedení hospodaření se srážkovými vodami na předem definovaných územích ve stávající zástavbě sedmi městských částí. Dohromady se jedná o území o ploše 386 ha. Zajímavostí je, že se studie nebude věnovat pouze budovám, ale součástí budou i volné plochy a prostranství typu parkoviště, chodníky nebo celé areály. Důraz bude kladen na rozmanitost řešení. Může jít například o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, retenční nádrže, vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Ty se dají využít pro následné zavlažování zeleně. Navržené prvky je možné vzájemně kombinovat,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Studie se bude zabývat sedmi městskými částmi (Bohunice, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Brno-
-sever, Černovice a Židenice) po dobu osmi měsíců. Na základě ujednání bude finální verze dokumentu odevzdána 240 dní po podepsání smlouvy. Město za ni uhradí zhotoviteli 3 075 000 korun bez DPH.

„Na základě výstupů studie budou následně prioritně vytipovány objekty, u kterých bude možné realizovat opatření funkčně a ekonomicky efektivně. V těchto případech se dále předpokládá zpracování projektové dokumentace a následná realizace,“ doplnil Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.