Přeskočit na obsah

Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru: město získalo druhou část dotace

17. března 2021
Město Brno prověří v souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu možnosti navazující kolejové dopravy. V minulém roce požádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a vybralo zhotovitele, který studii vypracuje. První část dotace získalo v roce 2020, druhá část bude poskytnuta nyní.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. K tomu je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu městské dopravy, která má nyní své limity. Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brna regionální železniční dopravou. Z tohoto důvodu zpracováváme studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 16,5 milionu Kč. V loňském roce nám byla přiznána dotace ve výši 20 % požadované částky, tedy 3,3 miliony Kč. Dalších 13,2 milionu korun bude SFDI poskytnuto v letošním roce,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na dnešním zasedání doporučili radní, aby zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 13,2 milionu Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Samotná studie proveditelnosti se bude skládat ze tří částí. „První bude mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti. Tento průzkum, který zpracovává společnost STEM/MARK, nám řekne, jaké dopravní prostředky lidé používají a za jakým účelem v Brněnské metropolitní oblasti nejčastěji cestují. Náklady za zpracování jsou 2,5 milionu korun s DPH. Dopravní model potřebný pro studii vytvoří městská společnost Brněnské komunikace, které dodá podklady Kancelář architekta města Brna. Tato část vyjde na 2 miliony korun. Poslední a hlavní část bude technicky zaměřená. Odborníci v ní posoudí zásadní parametry možných dopravních modů, které mohou vést především z jihu města na sever,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Třetí část také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Důležitým faktorem bude i ekonomické vyhodnocení. Vypracují je společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha, a to za 11,5 milionu korun.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Cestovní ruch proberou koncem dubna v Brně odborníci z celého světa. Uskuteční se Czechia Travel Trade Day

Do konce března se mohou tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu a organizace destinačního managementu přihlásit na Czechia Travel Trade Day. Jedna z největších tuzemských akcí na podporu incomingu se uskuteční 24. a 25. dubna v Brně pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.