Přeskočit na obsah

Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru: město získalo druhou část dotace

17. března 2021

Město Brno prověří v souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu možnosti navazující kolejové dopravy. V minulém roce požádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a vybralo zhotovitele, který studii vypracuje. První část dotace získalo v roce 2020, druhá část bude poskytnuta nyní.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. K tomu je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu městské dopravy, která má nyní své limity. Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brna regionální železniční dopravou. Z tohoto důvodu zpracováváme studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 16,5 milionu Kč. V loňském roce nám byla přiznána dotace ve výši 20 % požadované částky, tedy 3,3 miliony Kč. Dalších 13,2 milionu korun bude SFDI poskytnuto v letošním roce,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na dnešním zasedání doporučili radní, aby zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 13,2 milionu Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Samotná studie proveditelnosti se bude skládat ze tří částí. „První bude mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti. Tento průzkum, který zpracovává společnost STEM/MARK, nám řekne, jaké dopravní prostředky lidé používají a za jakým účelem v Brněnské metropolitní oblasti nejčastěji cestují. Náklady za zpracování jsou 2,5 milionu korun s DPH. Dopravní model potřebný pro studii vytvoří městská společnost Brněnské komunikace, které dodá podklady Kancelář architekta města Brna. Tato část vyjde na 2 miliony korun. Poslední a hlavní část bude technicky zaměřená. Odborníci v ní posoudí zásadní parametry možných dopravních modů, které mohou vést především z jihu města na sever,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Třetí část také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Důležitým faktorem bude i ekonomické vyhodnocení. Vypracují je společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha, a to za 11,5 milionu korun.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.