Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru: dopravní model vypracují Brněnské komunikace

  • 09. června 2021
Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru se skládá ze tří částí. Zhotovitelé prvních dvou částí byli vybráni v druhé polovině loňského roku. Na dnešním jednání schválili radní smlouvu se společností Brněnské komunikace, která vypracuje ke studii dopravní model.

„Poslední a hlavní část studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru bude technicky zaměřená. Odborníci z městské společnosti Brněnské komunikace v ní posoudí zásadní parametry možných dopravních módů, které mohou vést především z jihu města na sever. Studie nám i určí atraktivitu jednotlivých zastávek městské hromadné dopravy nebo budoucí možné rozložení individuální automobilové a městské hromadné dopravy či docházkové vzdálenosti od možných variant linek kolejového diametru. Tato část projektu bude stát 2 miliony korun,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Dopravní model bude řešit dopravní vztahy mezi jednotlivými oblastmi. „Na dopravním modelu budou Brněnské komunikace spolupracovat se zástupci magistrátu a Kanceláří architekta města Brna. Na základě výstupů analytické části studie proveditelnosti budou definovány dojížďkové regiony, a to v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Dopravní model musí zohledňovat výhledové změny v rozložení obyvatel v Brně a jeho okolí, musí brát v potaz zjištěné chování obyvatel – tedy jaké dopravní prostředky lidé preferují, jakým směrem nejvíce cestují nebo jak vnímají cestovní dobu apod. Dopravní model musí být samozřejmě řádně zkalibrován a zvalidován. Po jeho zpracování bude představen výboru, který má studii proveditelnosti na starosti,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

První částí studie proveditelnosti je zaměřena na průzkum dopravního chování města a příměstské oblasti. Tento průzkum nám řekne, jaké dopravní prostředky lidé používají a kam v Brněnské metropolitní oblasti nejčastěji cestují. Také se zjistí rozložení cest během dne. Pro tuto část Rada města Brna vybrala zhotovitele v září loňského roku. Je jím společnost STEM/MARK, která průzkum zhotoví za 2,5 milionu korun s DPH.

Vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování a také ekonomické vyhodnocení vypracuje sdružení Společnost pro SJKD tvořené společnostmi MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha. Cena za vyhotovení druhé části studie proveditelnosti je 11,5 milionu korun.

Celá studie proveditelnosti SJKD bude stát 16,5 milionu korun. Hrazena bude ze 100 % z dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy