Studie pomůže navrhnout nejlepší cyklistickou trasu z Bosonoh do zbytku Brna

  • 30. března 2022
Město Brno si nechá vypracovat tzv. vyhledávací studii, jejímž cílem je prověřit možnosti bezpečného vedení cyklistů do městské části Bosonohy. Trasy pro cyklisty by měly být napojené na současnou infrastrukturu a měly by brát v potaz plánované změny v oblasti. Radní dnes schválili, že vyhledávací studii zpracuje společnost HBH Projekt, která ve veřejné zakázce podala nejvýhodnější nabídku.

„Bosonohy leží na jihovýchodě města a s nejbližšími městskými částmi – Starým Lískovcem, Novým Lískovcem a Bohunicemi – je dopravně propojená zejména přes ulice Pražskou a Jihlavskou. Momentálně vzniká dokumentace pro řešení křížení Jihlavské s Akademickou a Netroufalkami s uvažovaným vybudováním cyklostezky. Pro směr z Brna na Bosonohy zde ale končí jakákoli návaznost cyklistické dopravy. Je tedy potřeba v tomto směru stanovit jasnou trasu vedení cyklistické dopravy, čímž vznikne návaznost na připravované záměry v blízkosti Jihlavské a na další plánované záměry v území,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

Z oslovených firem dodala nejvýhodnější nabídku společnost HBH Projekt. „Ta nyní zpracuje vyhledávací studii a pomůže nám tak naplánovat nejvhodnější propojení Bosonoh se zbytkem města tak, aby tudy mohli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit. Podle nabídkové ceny by studie měla vyjít na 204 300 korun bez DPH,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl

Zatím není možné určit, kdy se cyklisté po nové trase poprvé projedou. „Výsledky studie by mohly být podle předpokladů známy na přelomu července a srpna. Teprve v dalších fázích přípravy se bude vyjasňovat termín realizace. Jsem ale velice rád, že se postupně daří nejdříve na základě společné aktivity okolních obcí a města Brna realizovat cyklistické propojení Střelicka, Bosonoh a dalších městských částí a zároveň koncepci rozvoje cyklistických propojení nově doporučuje právě dokončená Územní studie Bosonohy, na niž bude vyhledávací studie navazovat,“ dodal radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy