Přeskočit na obsah

Studie napoví, jak zajistit v Brně elektrickou energii při dlouhodobém výpadku

23. března 2022

Jak zajistit zásobování elektrické energie při dlouhodobých a rozsáhlých výpadcích dodávek? Více napoví studie proveditelnosti, kterou si nechá Brno vypracovat. Radní dnes tímto úkolem pověřili městskou společnost Teplárny Brno.

„I když je Brno jedno z mála měst v Česku, které disponuje kapacitami pro výrobu elektrické energie, i zde existuje riziko výpadků jejich dodávek. Krátkodobé výpadky jsou řešeny například záložními generátory a akumulátory. V případě rozsáhlého a dlouhodobého výpadku, který nazýváme blackout, bychom mohli do kritické infrastruktury, nemocnic apod. dodávat elektrickou energii z lokálních výrobních zdrojů. Nicméně pro spuštění těchto zdrojů je potřebná vnější ‚iniciační‘ dodávka energie, například z vodní elektrárny Vír nebo jiných obdobných zdrojů. Přesto však existuje možnost, kdy by mohl být výpadek tak rozsáhlý a závažný, že by tyto zdroje byly primárně využity pro zásobování jiných oblastí či institucí. V tuto chvíli bychom naše lokální zdroje nenastartovali. Pro to, abychom byli i na tuto možnost připraveni, vypracuje městská společnost Teplárny Brno studii proveditelnosti, která navrhne opatření pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Teplárny Brno již dříve zpracovávaly Územní energetickou koncepci statutárního města Brna. Díky tomu jsou detailně seznámeny s fungováním města a problémy při distribuci elektrické energie na jeho území. Aktuální celkový příkon SMB v době maximálního zatížení činí cca 350 až 400 MW.

„To, jak bychom zajistili elektrickou energii při blackoutu, jsme opakovaně vyzkoušeli na základě spolupráce s Povodím Moravy a vodní nádrží Vír a zdroji Tepláren Brno a SAKO Brno. Nyní budeme hledat cestu, jak zajistit elektrickou energii, pokud bychom neměli k dispozici mimobrněnské zdroje,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Studie proveditelnosti by nám měla popsat konkrétní opatření a reálný scénář pro řešení krizových situací a případné spuštění tzv. ostrovního provozu, díky kterému by byly zajištěny dodávky elektrické energie do předem určených odběrných míst v rámci Brna. Jednalo by se o instituce a objekty, které jsou nezbytné pro chod města. Cílem je tedy zmapovat potřeby kritické infrastruktury a specifikovat podmínky pro instalaci vhodných iniciačních zdrojů elektrické energie. Předpokládáme, že by jedním z vhodných řešení bylo využití velkého agregátu. Spolupracovat na projektu bude město Brno se všemi vlastníky energetické infrastruktury.“

Předpokládané odevzdání Studie proveditelnosti opatření pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií ve městě Brně je na přelomu června a července letošního roku. Za její zpracování město uhradí Teplárnám 0,5 milionu Kč.

Zdroje schopné dodávat energii do izolované soustavy na území statutárního města Brna:
• Provoz Špitálka – 20 MW
• Provoz Červený mlýn – 70 MW
• SAKO Brno, a. s. – 10 MW


Požadovaný příkon pro krytí kritické infrastruktury je přibližně 137 MW, v nejzazším případě 72 MW.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.