Studie napoví, jak zajistit v Brně elektrickou energii při dlouhodobém výpadku

  • 23. března 2022
Jak zajistit zásobování elektrické energie při dlouhodobých a rozsáhlých výpadcích dodávek? Více napoví studie proveditelnosti, kterou si nechá Brno vypracovat. Radní dnes tímto úkolem pověřili městskou společnost Teplárny Brno.

„I když je Brno jedno z mála měst v Česku, které disponuje kapacitami pro výrobu elektrické energie, i zde existuje riziko výpadků jejich dodávek. Krátkodobé výpadky jsou řešeny například záložními generátory a akumulátory. V případě rozsáhlého a dlouhodobého výpadku, který nazýváme blackout, bychom mohli do kritické infrastruktury, nemocnic apod. dodávat elektrickou energii z lokálních výrobních zdrojů. Nicméně pro spuštění těchto zdrojů je potřebná vnější ‚iniciační‘ dodávka energie, například z vodní elektrárny Vír nebo jiných obdobných zdrojů. Přesto však existuje možnost, kdy by mohl být výpadek tak rozsáhlý a závažný, že by tyto zdroje byly primárně využity pro zásobování jiných oblastí či institucí. V tuto chvíli bychom naše lokální zdroje nenastartovali. Pro to, abychom byli i na tuto možnost připraveni, vypracuje městská společnost Teplárny Brno studii proveditelnosti, která navrhne opatření pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Teplárny Brno již dříve zpracovávaly Územní energetickou koncepci statutárního města Brna. Díky tomu jsou detailně seznámeny s fungováním města a problémy při distribuci elektrické energie na jeho území. Aktuální celkový příkon SMB v době maximálního zatížení činí cca 350 až 400 MW.

„To, jak bychom zajistili elektrickou energii při blackoutu, jsme opakovaně vyzkoušeli na základě spolupráce s Povodím Moravy a vodní nádrží Vír a zdroji Tepláren Brno a SAKO Brno. Nyní budeme hledat cestu, jak zajistit elektrickou energii, pokud bychom neměli k dispozici mimobrněnské zdroje,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Studie proveditelnosti by nám měla popsat konkrétní opatření a reálný scénář pro řešení krizových situací a případné spuštění tzv. ostrovního provozu, díky kterému by byly zajištěny dodávky elektrické energie do předem určených odběrných míst v rámci Brna. Jednalo by se o instituce a objekty, které jsou nezbytné pro chod města. Cílem je tedy zmapovat potřeby kritické infrastruktury a specifikovat podmínky pro instalaci vhodných iniciačních zdrojů elektrické energie. Předpokládáme, že by jedním z vhodných řešení bylo využití velkého agregátu. Spolupracovat na projektu bude město Brno se všemi vlastníky energetické infrastruktury.“

Předpokládané odevzdání Studie proveditelnosti opatření pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií ve městě Brně je na přelomu června a července letošního roku. Za její zpracování město uhradí Teplárnám 0,5 milionu Kč.

Zdroje schopné dodávat energii do izolované soustavy na území statutárního města Brna:
• Provoz Špitálka – 20 MW
• Provoz Červený mlýn – 70 MW
• SAKO Brno, a. s. – 10 MW


Požadovaný příkon pro krytí kritické infrastruktury je přibližně 137 MW, v nejzazším případě 72 MW.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy