Strážníci by mohli získat nárok na odchodné. Město tak chce motivovat zájemce o tuto náročnou práci

  • 05. února 2020
Nárok strážníků městské policie na odchodné. To je návrh Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, který by se měl promítnout do novely zákona o obecní policii. Inicioval ji poslanec Jan Bartošek a má i podporu vedení města Brna.

„Přiznání odchodného za určitých podmínek je podle mne potřebné a správné. Jeho zavedení by mohlo být prvním krokem k narovnání sociálních výhod a přispět k motivaci uchazečů o náročnou práci u městské policie. Jde o velmi citlivou situaci – představte si člověka, který pracuje třeba 25 let jako strážník, dávno ztratí kontakt se svým původním povoláním a najednou přijde ze zdravotních důvodů o profesní způsobilost, na kterou jsou, zvláště pokud jde o fyzickou připravenost, kladeny vysoké nároky. Jeho jakékoliv další uplatnění na trhu práce je pak velmi složité,“ popsala své stanovisko primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Odchodné, které by bylo stupňováno podle odpracovaných let, by tak logicky strážníky motivovalo k tomu, aby setrvávali v uniformě co nejdéle,“ uvedla dále Markéta Vaňková.

Mzdové náklady městské policie hradí její zřizovatel. Stejně tak by tomu bylo i v případě vyplácení uvedeného benefitu. „Dostali jsme k dispozici modelové výpočty s různými variantami, o jaké částky by se jednalo v případě Brna. Jde ročně o náklady mírně přesahující milión korun, což je pro rozpočet města akceptovatelné,“ doplnila primátorka.

„Uchazeči o práci u městské policie musejí splnit náročná kritéria, a protože nám na kvalitě strážníků velmi záleží, je za současné situace na trhu práce složité hledat nové zaměstnance. V kombinaci se zajímavými benefity, které nabízíme již nyní, bychom se zavedením odchodného přiblížili sociálním výhodám vyplývajícím z legislativy u jiných složek. Dosáhnout na výsluhy není v našich podmínkách reálné, ale tato alternativa dává smysl. O její finální podobě se stále živě diskutuje a ještě nejsou jistá přesná kritéria, především věk nutný k dosažení odchodného nebo odpracované roky. Je však důležité, že se téma otevřelo a máme podporu druhého největšího města,“ řekl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy