Přeskočit na obsah

Strategie bydlení Brna stojí na několika pilířích. Jsou jimi družstevní a spolkové bydlení, bytové domy postavené na základě koncese i vlastní výstavba města

08. června 2022
Podpora družstevního a spolkového bydlení, výstavba v režimu koncese a vlastní stavební činnost města. To jsou do roku 2024 nejdůležitější pilíře akčního plánu v rámci dlouhodobé strategie bydlení města Brna, který dnes projednali městští radní a doporučili ho zastupitelům ke schválení.

Družstevní bydlení 
Pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy budou stavět družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně. „Aplikujeme vídeňský model, kde za 80 let vybudovali 200 000 družstevních bytů. Město připravuje šest lokalit pro více než 1 600 družstevních bytů, přičemž v pěti z nich již probíhají projekční práce. Na Kamenném vrchu půjde o 320 bytů, na Francouzské jich má být 90, v lokalitě V Aleji pak dalších 33 a v Přízřenicích 323, zatímco na Rumišti postavíme 228 bytů. Šestou lokalitou jsou Černovice, Na Kaménkách pro 600 družstevních bytů,“ připomněl 3. náměstek primátorky Jiří Oliva

Spolkové bydlení
„Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích spolkové bydlení označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a byty jsou tak pořízeny za nákladové ceny bez podnikatelské marže. Pro první pilotní projekt spolkového bydlení běží lhůta pro podávání přihlášek zájemců. Na rozdíl od družstevního bydlení, u něhož družstevníci přijdou takzvaně k hotovému, neboť město a družstva zajistí vše od projektu, povolení, úvěru až po výstavbu, tak pro baugruppe město poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí pro spolek zájemců právo stavby. A právě tyto subjekty si budovy samy vyprojektují a postaví,“ vysvětlil Jiří Oliva.

Výstavba dostupného bydlení soukromníkem na základě koncese
Smyslem projektu je výstavba bytových domů, ve kterých je nájemné přibližně o pětinu nižší, než je na trhu běžné. „Výstavba je realizována ze soukromých financí, bez nároku na rozpočet města Brna, ale konkrétní nájemníky by vybíralo město Brno. V současnosti se připravuje zadání koncesního řízení pro Západní bránu ve Starém Lískovci pro zhruba 250 bytů. I tento model přebíráme jako osvědčený z Vídně,“ uvedl náměstek Oliva.

Výstavba městských bytů 
Za poslední dva roky zkolaudovalo Brno více než 250 městských bytů, z nich většina je určena jako zvýhodněné nájemní bydlení pro mladé rodiny, dále seniory, samoživitelky, hendikepované a sociálně slabé (Dukelská 9 bytů, Mostecká 20 bytů, Vojtova 116 bytů, Valchařská 15 bytů, Podnásepní 23 bytů, Cejl 36 bytů, Křenová 7 bytů, Plynárenská 15 bytů, Pod Nemocnicí 16 bytů, Vlhká 17 bytů). Další stovky městských bytů jsou ve výstavbě nebo v projektové přípravě (Bedřichovická, Vranovská, Křenová, Bratislavská, V Aleji, Vejrostova atd.). „Vyvíjíme snahu o zajištění možnosti financování pro ještě masivnější výstavbu městských bytů,“ doplnil Jiří Oliva.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.