Přeskočit na obsah

Strategie #brno2050 má zaktualizované znění vize a nový řídicí výbor

26. srpna 2020

V loňském a letošním roce probíhala jednání, jejichž cílem bylo zajistit návaznost strategického plánování a pokračovat na přípravě Strategie BRNO 2050. Výstupem je také aktualizace VIZE 2050, kterou budou schvalovat zastupitelé. Radní dnes také odsouhlasili vznik řídícího výboru ve složení primátorka města Brna, náměstci primátorky města Brna, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna.

VIZE 2050 tvoří rámec Strategie rozvoje města Brna do roku 2050 a definuje základní cíle rozvoje města a indikátory, jejichž prostřednictvím bude v čase vyhodnocován trend směřování města ke stanoveným cílům. VIZE jakožto strategický rámec se promítne do strategických plánů kratšího časového rozsahu – plánu na 10 let a dílčích akčních plánů na 2 roky,” vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Snahou bylo prodiskutovat i nastavení cílů a indikátorů dlouhodobé vize města pro průběžný monitoring jejich naplňování. Šlo také o to nastavit proces měření a vyhodnocování tak, aby byl z hlediska času a finančních nákladů pro město co nejefektivnější. Došlo tak například k textové úpravě hodnot a cílů či ke kompromisu ohledně množství a postupu měření indikátorů strategie.

Jsem velmi rád, že se v průběhu společných jednání podařilo dosáhnout shody nad dlouhodobými cíli rozvoje města i v novém koaličním složení a ve spolupráci s řadou odborníků<s>.</s> Všem bych tímto rád poděkoval za čas a energii, kterou věnují budoucnosti Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.

Po schválení aktualizace VIZE Zastupitelstvem města Brna může od podzimu 2020 následovat aktualizace programové části strategie – plánu na 10 let, který vzalo Zastupitelstvo města Brna na vědomí již v září 2018.

V plánu na 10 let je možné prostřednictvím nastavení priorit a konkrétních opatření podrobněji reflektovat důsledky pandemie a jejích dopadů v různých oblastech fungování města (v oblasti zdraví, bezpečnosti, podnikání ad.), vč. finančních důsledků.  Na plán na 10 let navážou jednotlivé tematické akční plány. Součástí těch budou klíčové stávající projekty, které přispívají k naplnění stanovených strategických cílů VIZE 2050 v nejbližších letech, a nově připravované projekty či projektové záměry, jejichž příprava bude v nejbližších letech relevantní. Příprava akčních plánů nabídne prostor k věcné a odborné diskusi o tom, které projekty a aktivity z různých tematických oblastí jsou pro město a jeho rozvoj v nejbližších letech klíčové.

V rámci procesu schválení VIZE 2050 bude také sestaven výbor pro řízení implementace, tedy řídící výbor, a výbor pro samotnou implementaci, tedy výkonný výbor.  Řídící výbor ve složení primátorka města Brna, náměstci primátorky města Brna, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna (přičemž každý z nich si může ustanovit náhradníky) určuje priority výkonného výboru v sestavování plánu na 10 let a dílčích akčních plánů na 2 roky, schvaluje složení pracovních skupin a průběžně kontroluje naplňování VIZE. Oproti tomu výkonný výbor tvoří tajemník Magistrátu města Brna, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, zástupci příslušných odborů, předsedové příslušných komisí RMB a eventuálně také zástupci městských firem a příspěvkových organizací. V tomto složení rozhodují o sestavení plánu na 10 let a dílčích akčních plánů na 2 roky. 

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail:
gardonova.katerina@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.