Přeskočit na obsah

Strategie Brněnské metropolitní oblasti míří do finále

29. června 2021
Programové období Evropské unie odstartované v roce 2014 končí a 5 miliard korun, které byly Brněnské metropolitní oblasti (BMO) svěřeny, už zná své využití. Vznikly a vznikají nové terminály, cyklostezky, třídy pro studenty základních a středních škol či významné infrastrukturní projekty, například modernizace autobusového nádraží Zvonařka, prodloužení tramvajové trati do Kampusu anebo Dům pro Julii. Brněnská metropolitní oblast tak končí svou první sedmiletku a připravuje se na další programové období.

Aby mohlo Brno a obce v jeho zázemí využívat nástroj Integrovaných územních investic (ITI) a s ním spojené finance z Evropské unie i v dalších letech, muselo město vytvořit Strategii rozvoje regionu. Ta nese název Strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a Brno ji tvoří společně s řadou partnerů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a desítkami starostů a úředníků z Brněnské metropolitní oblasti. Odborníci působí ve čtyřech pracovních skupinách (Udržitelná mobilita, Životní prostředí, Sociální oblast a Horizontální průřezové skupiny), které navazují na priority strategie. Tu město připravuje již od poloviny roku 2019 a 29. června 2021 se konalo společné jednání všech odborných pracovních skupin, během kterého byla představena prefinální verze dokumentu. 

Toto společné jednání završilo naši dosavadní spolupráci na tvorbě strategie a všem zapojeným partnerům bych chtěl za jejich aktivitu poděkovat. Na setkání jsme představili analytickou a koncepční část strategie společně s jednotlivými strategickými projekty, které jsou pro město Brno a Brněnskou metropolitní oblast stěžejní. Strategie BMO je unikátní v tom, že obsahuje konkrétní seznam projektů, které budou podporovány skrze nástroj ITI a další evropské i národní finance,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Brněnská metropolitní oblast dostane na svůj rozvoj na příštích sedm let z Evropské unie přibližně 6 miliard korun. Tvorba strategie je komplikovaným procesem, zahrnuje dlouhé přípravy, projednávání, úpravy a připomínkování. Plánuje se na dalších 7 let dopředu, i proto je součástí dokumentu seznam integrovaných řešení a projektů, které se v Brně a v okolních obcích připravují. Dokument by měl být schválen Zastupitelstvem města Brna na podzim 2021 a poté bude přístupný všem na webu metropolitni.brno.cz. Činnost pracovních skupin tím ale nekončí, členové budou nadále zapojeni do hodnocení projektových záměrů a nastavování kritérií dalšího rozvoje metropolitní oblasti.

Spolupráce všech subjektů je ve fázi přípravy a implementace strategie klíčová. Integrovaný nástroj ITI nám pomáhá přemýšlet a plánovat v širších souvislostech a spolupracovat s obcemi v našem okolí. Problémy v oblasti životního prostředí anebo dopravy nekončí na hranicích města Brna, i proto vytváříme strategii metropolitní oblasti a posilujeme dlouhodobou důvěru mezi Brnem a okolními obcemi,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Stručné shrnutí evropských financí v Brněnské metropolitní oblasti od roku 2014:• Vyhlášeno a ukončeno 73 výzev; • podpořeno 125 projektů za 5 miliard korun;• 59 projektů již bylo fyzicky realizováno;

• 52 projektů se v současné době realizuje. 

Podpořené projekty v číslech:• 31 km cyklostezek;• 4 km nových tramvajových a trolejbusových tratí;• 10 500 míst v mateřských, základních a středních školách; • 133 sociálních bytů; • 855 parkovacích míst;• 3 přestupní terminály.Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.