Přeskočit na obsah

Strategie Brněnské metropolitní oblasti míří do finále

29. června 2021

Programové období Evropské unie odstartované v roce 2014 končí a 5 miliard korun, které byly Brněnské metropolitní oblasti (BMO) svěřeny, už zná své využití. Vznikly a vznikají nové terminály, cyklostezky, třídy pro studenty základních a středních škol či významné infrastrukturní projekty, například modernizace autobusového nádraží Zvonařka, prodloužení tramvajové trati do Kampusu anebo Dům pro Julii. Brněnská metropolitní oblast tak končí svou první sedmiletku a připravuje se na další programové období.

Aby mohlo Brno a obce v jeho zázemí využívat nástroj Integrovaných územních investic (ITI) a s ním spojené finance z Evropské unie i v dalších letech, muselo město vytvořit Strategii rozvoje regionu. Ta nese název Strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a Brno ji tvoří společně s řadou partnerů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a desítkami starostů a úředníků z Brněnské metropolitní oblasti. Odborníci působí ve čtyřech pracovních skupinách (Udržitelná mobilita, Životní prostředí, Sociální oblast a Horizontální průřezové skupiny), které navazují na priority strategie. Tu město připravuje již od poloviny roku 2019 a 29. června 2021 se konalo společné jednání všech odborných pracovních skupin, během kterého byla představena prefinální verze dokumentu. 

Toto společné jednání završilo naši dosavadní spolupráci na tvorbě strategie a všem zapojeným partnerům bych chtěl za jejich aktivitu poděkovat. Na setkání jsme představili analytickou a koncepční část strategie společně s jednotlivými strategickými projekty, které jsou pro město Brno a Brněnskou metropolitní oblast stěžejní. Strategie BMO je unikátní v tom, že obsahuje konkrétní seznam projektů, které budou podporovány skrze nástroj ITI a další evropské i národní finance,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Brněnská metropolitní oblast dostane na svůj rozvoj na příštích sedm let z Evropské unie přibližně 6 miliard korun. Tvorba strategie je komplikovaným procesem, zahrnuje dlouhé přípravy, projednávání, úpravy a připomínkování. Plánuje se na dalších 7 let dopředu, i proto je součástí dokumentu seznam integrovaných řešení a projektů, které se v Brně a v okolních obcích připravují. Dokument by měl být schválen Zastupitelstvem města Brna na podzim 2021 a poté bude přístupný všem na webu metropolitni.brno.cz. Činnost pracovních skupin tím ale nekončí, členové budou nadále zapojeni do hodnocení projektových záměrů a nastavování kritérií dalšího rozvoje metropolitní oblasti.

Spolupráce všech subjektů je ve fázi přípravy a implementace strategie klíčová. Integrovaný nástroj ITI nám pomáhá přemýšlet a plánovat v širších souvislostech a spolupracovat s obcemi v našem okolí. Problémy v oblasti životního prostředí anebo dopravy nekončí na hranicích města Brna, i proto vytváříme strategii metropolitní oblasti a posilujeme dlouhodobou důvěru mezi Brnem a okolními obcemi,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Stručné shrnutí evropských financí v Brněnské metropolitní oblasti od roku 2014:• Vyhlášeno a ukončeno 73 výzev; • podpořeno 125 projektů za 5 miliard korun;• 59 projektů již bylo fyzicky realizováno;

• 52 projektů se v současné době realizuje. 

Podpořené projekty v číslech:• 31 km cyklostezek;• 4 km nových tramvajových a trolejbusových tratí;• 10 500 míst v mateřských, základních a středních školách; • 133 sociálních bytů; • 855 parkovacích míst;• 3 přestupní terminály.Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.