Přeskočit na obsah

Strategický plán pomůže odstranit bariéry

02. prosince 2020
Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030. Jeho cílem je vytvářet v Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstranit stávající bariéry a nevytvářet nové.

Zhotovitelem dokumentu je Geografický ústav Masarykovy univerzity. Plán byl připraven ve spolupráci s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno. Je rozdělen do tří částí. Analytická popisuje legislativu a používané teorie v problematice a zároveň identifikuje cílovou skupinu a bariéry. Návrhová část je rozdělena do tří priorit (procesní, realizační a osvětová) včetně cílů a jednotlivých opatření. Implementační část pak popisuje způsob, jakým bude plán převeden do praxe.

„Strategický plán je dalším důležitým krokem, jak usnadnit handicapovaným život v našem městě. V jeho rámci vytvoříme například interní informační systém Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno, který usnadňuje a archivuje komunikaci o stavu odstraňování jednotlivých bariér ve městě, webový portál PSpBB či seznam bariér, které by měly být prioritně odstraněny. Bariéry budou odstraňovány systémovým přístupem, aby tento proces vyhovoval nárokům samosprávy a zároveň navazoval na již provedené realizace a dostupné služby. Máme na něj vyčleněno v rozpočtu 10 mil. Kč každý rok. Případné podněty ohledně bezbariérového města mohou občané psát na bariery@brno.cz,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na strategický plán naváže Akční plán pro postupné odstraňování bariér, který bude hotový do konce roku 2021 a bude obsahovat soupis jednotlivých investičních i neinvestičních aktivit (včetně odpovědnosti, odhadu výše a zdroje finančních nákladů a předpokládaného termínu realizace).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.