Stezky pro cyklisty, parkování pro motoristy a mnoho dalšího. V Brněnské metropolitní oblasti se plánují projekty za 652 milionů korun - Tiskový servis

Stezky pro cyklisty, parkování pro motoristy a mnoho dalšího. V Brněnské metropolitní oblasti se plánují projekty za 652 milionů korun

  • 28. května 2024
  • 3 minuty čtení

Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti (BMO) na svém posledním zasedání, které se konalo 28. května 2024, schválil celkem 25 projektových záměrů. Ty získají dotaci prostřednictvím nástroje integrovaných teritoriálních investic ve výši 652 milionů korun. Schválené projekty zahrnují klíčové oblasti dopravy, životního prostředí, školství a sociálních služeb.

Nové cyklostezky v Brně a jeho okolí

Nejvíce projektů – celkem 13 – bylo schváleno v oblasti udržitelné mobility. Patří mezi ně například výstavba parkovacího domu Skořepka v Brně, jehož cílem je umožnit řidičům snadný přestup na veřejnou hromadnou dopravu a zároveň zlepšit parkovací možnosti v centru města Brna. Několik projektů se týká cyklodopravy a výstavby cyklostezek v Brně a jeho okolí. Jedná se například o cyklistickou stezku Rebešovice–Bobrava propojující známou mezinárodní cyklotrasu Brno–Vídeň nebo úsek cyklostezky EuroVelo9 Blansko – Nový Hrad – Adamov. „Podpora projektů v zázemí Brna a v okolních obcích je klíčová pro zajištění vyváženého rozvoje celé metropolitní oblasti,“ upřesnil člen Řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti a uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský a dodal: „Projektů bylo tolik, že například ve výzvě v oblasti Bezpečnosti dopravy jsme se rozhodli navýšit alokaci z původních 80 milionů korun na částku 104 milionů korun. Podpoříme tak například novou lávku přes řeku Svitavu v Blansku nebo cyklopodjezdy v Ivančicích a v Židlochovicích. Právě cykloopatření je možné zařadit k projektům, ze kterých mají užitek jak lidé v místě výstavby, tak výletníci včetně Brňanů.” Součástí podpořených projektů je i cyklostezka Valchařská–Olší v oblasti Tomkova náměstí v Husovicích a rekonstrukcí projde i lávka z Táborského nábřeží přes řeku Svratku na Poříčí. Další schválené projekty se zaměřují na rozvoj telematiky a odbavovacích systémů a přispějí k modernizaci a zvýšení bezpečnosti veřejné dopravy v metropolitní oblasti.

Modrozelená infrastruktura, vzdělávání a sociální služby

Pilířem dalších šesti schválených projektů je rozvoj v oblasti zelené a modrozelené infrastruktury. Cílem podpory projektů v této oblasti je zvýšení kvality životního prostředí, zlepšení biodiverzity a zajištění protipovodňové ochrany. Významným příkladem je revitalizace veřejných prostranství v Bučovicích v areálu bývalých uměleckoprůmyslových závodů. Projekt zahrnuje úpravu břehu toku Litavy a vznik okolního parku s rozsáhlou výsadbou zeleně. Do budoucna město Bučovice plánuje v území i výstavbu nových rodinných a bytových domů.

Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti schválil také sedm projektů spjatých se školstvím a sociálními službami. Jde zejména o dobudování kapacity mateřských škol v obcích v okolí Brna, které se potýkají s nedostatkem míst a jsou výrazně ovlivněny procesem suburbanizace. Nová mateřská škola vznikne v Holubicích a o jednu třídu se zvýší kapacita mateřské školy v Rosicích. Dále byly schváleny projekty vedoucí k rozvoji infrastruktury sociálních služeb s cílem podporovat potřebné a ohrožené obyvatele. Uspěl například projekt denního stacionáře ve Šlapanicích či rozšíření provozu služeb Charity Vyškov.

Na projekty v Brněnské metropolitní oblasti, které svým charakterem překračují význam jedné obce a ovlivňují širší území, máme v tomto programovém období 2021–2027 k dispozici 8 miliard korun. Dosud Řídicí výbor podpořil 98 projektů v celkové hodnotě 6,2 miliardy korun. Další výzvy nás čekají v červnu, zaměřovat se budou na rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit, obnovu a udržení kulturního dědictví a služby infrastruktury,“ uvedla primátorka města Brna a předsedkyně Řídicího výboru BMO Markéta Vaňková.

Více informací najdete na stránce metropolitni.brno.cz.

Další články z rubriky