Přeskočit na obsah

Štefánikova bude přátelštější pro chodce, cyklisty i řidiče. Město zpracuje investiční záměr

31. srpna 2022

Kvalitní uliční prostor s potřebnými podmínkami pro všechny druhy dopravy, vhodné parkovací plochy a dostatek zeleně. Tak by mohla za pár let vypadat ulice Štefánikova. Brněnští radní dnes souhlasili se zpracováním investičního záměru, který by měl Štefánikově v úseku mezi Pionýrskou a Pešinovou dát lepší podobu. 

„V rámci navržených změn čekají v daném úseku stavební úpravy také některé zastávky, které nesplňují podmínky pro bezbariérovost a bezpečné užívání. Přibude také nový mobiliář. Cyklisté by měli mít vyhrazený pruh od Pionýrské po Antonína Macka. V navazujícím prostoru by měli být vedeni do piktogramového koridoru. To by přispělo k jejich bezpečnosti. Denně ulicí totiž projede 15–16 tisíc vozidel. Počítáme i s novými přechody pro chodce u křižovatek se Šumavskou a Ptašínského,“ přiblížil investiční záměr radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl

V úseku mezi Pionýrskou a Pešinovou se také přesunou parkovací stání z chodníků do zálivů a vzniknou nová místa pro imobilní. Předběžně se počítá také s doplněním stromové aleje po obou stranách. V celém úseku bude také několik podzemních kontejnerových hnízd. Jedná se zatím o orientační představu. Přesný popis řešení bude k dispozici v dalších stupních dokumentace. Předpokládaná cena investice je 739,6 milionů korun včetně DPH.

 

 

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.